Biostratigrafisk överblick utav utbredningen av Sabellidites – en loggblogg

Av Frida Hybertsen

Att åka ut i fält inger alltid en särskild känsla av upprymdhet och speciellt nu när jag får chansen att vara en del i en riktig forskningsexpedition. Vid fossilletande i en lagerföljd är det viktigt att kunna korrelera sina fynd till en viss nivå i lagerföljden så att det är lättare att jämföra med samma lagerföljd på en annan plats. På så vis kan en överblick utav utbredningen av ett specifikt fossil ges på olika ställen och det blir lättare att återskapa t ex levnadsförhållandena som de var eller preservationen av fossilet. Min del i det här projektet är att skapa en logg över den tredje cykeln i Manndrapselva member, Finnmark i vilken utbredningen av fossilet Sabellidites är beskriven. Det kanske inte låter som en alltför svår uppgift, men att skapa en tillräckligt detaljerad logg över nya sediment som jag bara sett på karta tidigare när jag dessutom bara tränat loggning på sektioner några få meter höga och under mycket kortare tid så blir det här en ganska knepig uppgift. Som student har jag inte riktigt hunnit upprätta en vana för loggning, vilket hade gjort uppdraget mycket lättare.

När jag först fick se sektionen som skulle loggas tyckte jag att det såg bra ut, lagrena var väl exponerade och såg ut att vara lätta att följa. Jag fick hjälp med att etablera en startpunkt, min nollpunkt i loggen. Nollpunkten sattes strax under ett finkornigt lager innehållandes massiva sandstenlinser – distinkt och lätt att komma tillbaka till. Därefter började jag beskriva lagrena.

DSC_0197-small
Figur 1: Lagerföljden mellan 0-6 m i loggen. Foto: Bianca Harrison.

Manndrapselva mbr är ca 60 meter tjock och lagrena har beskrivits tidigare, men inte just här. Jag fick därför rådet att logga en meter i taget för att få tillräckligt många detaljer i loggen. Efter att ha loggat ca tre meter på en halvtimme insåg jag att min logg förmodligen är alldeles för detaljerad. Ett nybörjarmisstag. Då jag tog ett steg tillbaka och tittade på hur lagerföljden såg ut ovanför och under den meter jag loggade insåg jag att lagrena var väldigt uniforma och att jag då hellre kunde logga upp till tre meter istället för en meter just här. På så vis loggar jag en yta som är i stort sett likadan i ett längre spann och kan då markera större förändringar eller speciella strukturer här som en notis vid sidan om loggen. Då blir loggen mindre plottrig och lättare att överblicka. Så istället för att stirra mig blind på varje liten centimeter kunde jag nu skissa på en mer generell logg och så fort jag hade lärt mig ungefär hur detaljerad loggen skulle bli gick det lättare och snabbare att logga resten av sektionen. För att hålla koll på var i loggen jag befann mig vid fick jag hjälp att sätta ut nivåmarkeringar så att jag lätt kunde se hur högt upp i lagerföljden jag befann mig.

Bild-2-small
Figur 2: Nivåmarkering 25,5 m. Nästan halvvägs! Foto: Frida Hybertsen

Eftersom fokus i min uppgift ligger på att visa utbredningen av ett specifikt fossil i en lagerföljd behöver loggen inte innehålla centimetervisa detaljer, men eventuella strukturer i lagrena såsom rippelytor, strykning och stupning, erosionsytor etc. är inkluderade för att ge en så klar bild som möjligt. För att visa utbredningen av Sabellidites loggar jag provtagningplatser markerade av mina projektkollegor. Där någon av dem hittat ett fossil placerade de ett gult band så att jag senare kunde gå och samla in samt numrera alla prover. Numreringarna fördes sedan in i loggen som en notis vid den nivå som fyndet gjorts.
Jag loggade hela sektionen under två dagar, den första skissen var nästan färdig under dag ett. Det gick extra fort eftersom jag hela tiden hade hjälp utav en annan masterstudent, Bianca. Under dag två var jag tillbaka i sektionen för att färdigställa loggen. Då fick jag även input från flera håll angående eventuella ändringar och generell feedback, mycket uppskattat!

Bild 3
Figur 3: Förslag till ändringar och generell feedback innan loggningen under dag två. Foto: Wendy L. Taylor.

Men efter det ville jag helst göra om hela loggen eftersom jag tyckte att den hade för många brister. Efter lite eftertanke insåg jag dock att alla detaljer faktiskt finns i mina anteckningar, om än lite ostrukturerat. Jag får kanske rita om loggen både en och två gånger, men all information är samlad och mitt fältuppdrag är avklarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *