Litteraturstudie

Det er skrevet mye interessant om formativ vurdering.

Mest interessant var Formative assessment: a critical review av Bennett, Randy Elliot som blant flere saker gir støtte til konseptet at man ikke kan gjøre en formativ vurdering uten en “måling” (assessment) mellom status og forventet prestasjon. Dette tar vi til inntekt for å benytte en summativ vurdering som utgangspunkt for en formativ vurdering. Det gir da mening å benytte tester i Canvas som har godt utbygd funksjonalitet for tilbakemeldinger. Vi atomiserer den formative vurderingen ved å gi tilbakemelding på hvert enkelt delspørsmål i flervalgstester. Vi forsøker å gi tilbakemeldinger som ikke direkte gir svaret, men mulighet for å oppsøke kilder for å finne svar.

 

Læringsfestivalen 2017

Vi er påmeldt Læringsfestivalen 2017 og kommer i hovedsak til å følge sesjoner om e-læring.

Oppstart

Da er prosjektet i gang. Registreringsskjema til Norgesuniversitetet er levert, prosjektplan justert, budsjett justert, blogg opprettet.

Registreringsskjema

Norgesuniversitetets registreringsskjema for prosjektet har et punkt om “hjemmeside”. Da forskningsprosjektet er i oppstart er det ikke etablert noen slik side enda. Da tyr man til en Blogg.

Dette er da starten på dokumentasjon av / om forskningsprosjekt nummer P37/2017 Automatisk formativ og summativ vurdering.