Monthly Archives: February 2017

Oppstart

Da er prosjektet i gang. Registreringsskjema til Norgesuniversitetet er levert, prosjektplan justert, budsjett justert, blogg opprettet.

Registreringsskjema

Norgesuniversitetets registreringsskjema for prosjektet har et punkt om “hjemmeside”. Da forskningsprosjektet er i oppstart er det ikke etablert noen slik side enda. Da tyr man til en Blogg.

Dette er da starten på dokumentasjon av / om forskningsprosjekt nummer P37/2017 Automatisk formativ og summativ vurdering.