Registreringsskjema

Norgesuniversitetets registreringsskjema for prosjektet har et punkt om “hjemmeside”. Da forskningsprosjektet er i oppstart er det ikke etablert noen slik side enda. Da tyr man til en Blogg.

Dette er da starten på dokumentasjon av / om forskningsprosjekt nummer P37/2017 Automatisk formativ og summativ vurdering.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>