Oppstart

Da er prosjektet i gang. Registreringsskjema til Norgesuniversitetet er levert, prosjektplan justert, budsjett justert, blogg opprettet.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>