Monthly Archives: August 2017

Litteraturstudie

Det er skrevet mye interessant om formativ vurdering.

Mest interessant var Formative assessment: a critical review av Bennett, Randy Elliot som blant flere saker gir støtte til konseptet at man ikke kan gjøre en formativ vurdering uten en “måling” (assessment) mellom status og forventet prestasjon. Dette tar vi til inntekt for å benytte en summativ vurdering som utgangspunkt for en formativ vurdering. Det gir da mening å benytte tester i Canvas som har godt utbygd funksjonalitet for tilbakemeldinger. Vi atomiserer den formative vurderingen ved å gi tilbakemelding på hvert enkelt delspørsmål i flervalgstester. Vi forsøker å gi tilbakemeldinger som ikke direkte gir svaret, men mulighet for å oppsøke kilder for å finne svar.