Om prosjektet

Norgesuniversitet har gitt støtte til automatisk formativ og summativ vurdering.

Formativ vurdering er ideen om at tilbakemelding på prestasjoner underveis gir god læring og grunnlag for å justere kursen for den studerende.

Utfordringen er når det er begrenset med ressurser til å gi tilbakemelding, når det eksempelvis er 300 – 400 studenter og bare en «underviser»

Det vi skal prøve ut i dette prosjektet er en automatisk formativ og summativ vurdering. Med tilbakemeldinger på «molekylnivå» for oppgaver og aktiviteter vil vi vurdere metodens mottakelse hos studentene samt hvorvidt dette påvirker prestasjon og motivasjon. Det er også et bakteppe fra spillteknologiens belønningsmekanismer innrettet for motivasjon og slik at vurderingen (tilbakemelding) blir en del av læringen. I tillegg til formativ vurdering gis det en automatisk summativ vurdering som blir grunnlaget for karakter.