Gjesteposter

Denne våren har jeg vært så priviligert at jeg har fått jobbe med redaksjonen i forskning.no og fått publisert en kronikk om forskningen vi holder på med i forskningsgruppen jeg er en del av; der vi skal ta sammen VR-teknologi, kvantekjemi og biokjemi for å forstå mer om hvordan livet har tilpasset seg til ekstreme miljøer. Kronikken fikk tittelen “Hvorfor er det liv i nord?”

Sammen med faggruppen i fagforeningen jeg er medlem av, Tekna biotek, fikk jeg være med på å arrangere et spennende møte om alt det som skjer i tarmen, og hvordan det påvirker livet våre. Særlig med fokus på de mikrobiologiske samfunnene som vi nesten ikke kan definere oss selv bort fra. Vi fikk sammen en bioinformatiker, en overlege, en salgssjef (menneskehelse) og to filosofer. Mitt sammendrag av møtet ble publisert på Tekna-bloggen for biologi, med tittelen “Mennesket – i bakteriens makt”

Comments are disabled for this post