Tag Archives: svovel

Første simulering ferdig

Simuleringer er egentlig hovedfokuset mitt for oppholdet her i Uppsala, men det har vært lettere å skrive om de tingene jeg har gjort på laboratoriet til nå. Men endelig har jeg resultater å vise til også fra beregningene jeg gjør. Jeg er interessert i å studere hvordan enzymer (cellenes maskiner) får reaksjoner til å skje, […]

Smaken av DMSO

Å jobbe med hansker er noe herk, og hvis det det er en HMS-synd jeg må innrømme, så er nok det at jeg står over hansker fra tid til annen. Men når jeg jobber med DMSO så bruker jeg å tenke meg om to ganger . Dimetylsulfoksid er det fulle navnet til DMSO, det er […]

Illeluktende Island

Helgas største nyhet må ha vært at det lå kloakklukt over hele Midt-Norge, akkurat i fredagstaco-tid[1]. Mediene kunne heldigvis rapportere at det ikke var kloakknettet det var noe galt med, men heller en flom på Island. Faktisk var det elva Skaftá som flommet over med smeltevann fra en isbre. Mens smeltevannet rant igjennom det vulkanske […]