Lærerstudentenes blogger om medier, kultur og danning

På fjerde år i lærerutdanningene for grunnskolen 1-7 og 5-10, er det obligatorisk å skrive en bloggpost til denne felles bloggen. Tekstene skal omhandle utfordringer knytta til barn og unges mediebruk, og bidragene gir uttrykk for at studentene har mye på hjertet innen dette temaet.

Årets blogg består av ca 70 tekster, som spenner seg over mange forskjellige undertema, og som studentene har arbeidet med gjennom hele høstsemesteret. Vi syns det er blitt spennende og gode tekster!

Lykke til med lesinga!