Kategoriarkiv: Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet – henger skolen i takt med samfunnets utvikling?

Av Frida Nilsen Jerijærvi Året er 2022 og den digitale verden er fullstendig til stede. Med en digital verden følger også behovet for digitale ferdigheter. Dagens samfunn stiller store krav til deg som forbruker gjeldende de digitale ferdighetene, alt fra … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital danning, Digitale ferdigheter | Legg igjen en kommentar

Mobilforbud på skolen

Av Arnt Ole Nergård Innføring av et  mobilforbud på skolen er et stadig tilbakevendende tema i media, men også blant lærere, elever og foreldre. Debatten fikk i 2018 et ytterligere fokus i norsk og også i internasjonal media da Frankrikes … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital danning, Digital dømmekraft, Digitale ferdigheter, Digitale medier, Mobilbruk i skolen | Legg igjen en kommentar

Hvordan kan ungdommen mestre det digitale livet uten noe problem?

Av Sabbu Shrestha Da jeg var barn vokste jeg opp med lite digitale medier, kun TV og radio. Jeg var mye aktiv, lekte og snakket med venner. De aller fleste barn i grunnskolealder i dag har tilgang til moderne medier … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital danning, Digital dømmekraft, Digitale ferdigheter, Digitale medier, Sosiale medier | Legg igjen en kommentar

Minecraft – veien til motivasjon og mestring

Av Vegard Karde Valdermo Teknologien har tatt mer og mer over i skolen de siste årene. På mange skoler er det vanlig at elevene har sin egen datamaskin eller nettbrett som de kan bruke som et hjelpemiddel i undervisningen. Én … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital danning, Digitale ferdigheter, Gaming, Lærelyst, MineCraft, Motivasjon | Legg igjen en kommentar

«Kan det være en løsning å låse mobilen inne i et skap på skolen?»  

  Av Fadime Hanim Demir Samfunnet vi lever i er for tiden sterkt preget av digitalbruk, særlig mobilbruk. Vi mennesker har forskjellige grunner til hvorfor vi velger å benytte oss av mobilen. Noen av oss bruker den kanskje i stor grad … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital dømmekraft, Digital mobbing, Digitale ferdigheter, Konsentrasjon, Mobilbruk i skolen | Legg igjen en kommentar

Barn og unges kildekritikk

Av Eirin Martine Fagerheim I dag har 97% av barn og unge mellom 9-18 år tilgang på egen mobiltelefon, og 70% har tilgang på egen datamaskin. Dette betyr at de fleste barn og unge har tilgang på internett rett i … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital danning, Digital dømmekraft, Digitale ferdigheter, Falske nyheter, Kildekritikk, Kritisk tenking | Legg igjen en kommentar

«Digitale hjelpemidler»: det er et hjelpemiddel, ikke en nødvendighet

Av Joakim Fiva De teknologiske framskrittene som er gjort siden år 2000 er enorme. Pc, nettbrett, håndholdte spill og videospillere, Playstation, Xbox, Nintendo Switch og andre plattformer har fått en betydelig større del av hverdagen til det norske folket. Barn … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital teknologi i skolen, Digitale ferdigheter, Skjermbruk i skolen | Legg igjen en kommentar

Alarmerende funn om norske elevers kunnskap om kildekritikk

Av Marianne Jentoft Holst Dagens samfunn stiller krav til elevenes digitale kompetanse. Med dette menes også egenskaper som digital dømmekraft, og evnen til å være kritisk. Staksrud (2017) skriver at digital dømmekraft handler om at en mestrer sitt digitale liv … Les videre

Skrevet i Digital dømmekraft, Digital kompetanse, Digitale ferdigheter, Falske nyheter, Kildekritikk, Kritisk tenking | Legg igjen en kommentar

Bruk av smarttelefon i ungdomsskolen – ressurs eller risiko?

Av Sondre Ingerøyen Bruk av smarttelefoner er et mye debattert tema i skolen, og jeg vil i denne teksten komme med egne tanker og erfaringer knyttet til den praksisen som finnes i dag, utfordringer knyttet til smarttelefoner, og hva jeg … Les videre

Skrevet i Digital danning, Digital mobbing, Digital teknologi i skolen, Digitale ferdigheter, Mobilbruk i skolen | Legg igjen en kommentar

Nei til mobilbruk i skolen – hvorfor?

Av Caroline Liljebakk En undersøkelse fra 2021 viser at 80 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år bruker noe form for sosiale medier hver dag (Aftenposten, 2021). Noen av oss setter mobiltelefonen synonymt med SoMe, og anser det som … Les videre

Skrevet i Barn og ungdoms mediebruk, Digital dømmekraft, Digitale ferdigheter, Mobilbruk i skolen, Sosiale medier | Legg igjen en kommentar