Kan man få smittsomme sykdommer ombord på fly?

Av professor Ørjan Olsvik, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT  og Rapidly Deployable Outbreak Investigation Team, Forsvarets sanitet

flypassasjer

Illustrasjonsfoto Colourbox

Ombord på et fly sitter vi sammen med mennesker fra alle verdenshjørner, og vi vet ikke om de bærer på alvorlige smittsomme sykdommer. Så kan vi bli smittet under flyturen?

Spørsmålet er brakt fram under den noe panikkartede opptredenen vi ser i forbindelse med Ebola-utbruddet i Vest-Afrika. For noen dager siden ble et fly med passasjerer og besetning satt i karantene noen timer etter at en mørkhudet person hadde hostet; besetningen mistenkte Ebola.

Maten om bord

Det er maten som har gjort flest mennesker syke på fly. Det er registrert mere enn 50 utbrudd av salmonella med mere enn 5000 syke passasjerer, og beklageligvis, minst 11 døde. Ved to store utbrudd av kolera på fly ble 122 syke og 2 døde. Shigella-dysenteri har også forekommet, og stafylokokk-toksinforgiftning er heller ikke uvanlig. Det er vanligvis trygt å spise mat og drikke vann på fly, og særlig de siste 15 årene har antall matforgiftninger blitt sterkt redusert.

Luften om bord

Når flere hundre mennesker er samlet på et fly i 10 timer eller mer, og puster samme luft, er det klart at det kan være en risiko for smitte om en eller flere syke personer sprer bakterier eller virus ved hosting og nysing. Men moderne fly er utstyrt med effektive HEPA-filter som renser luften. Disse fjerner minst 99.99% av bakterier og virus. Airbus introduserte HEPA-filter i sine fly fra 1994 og Boeing fra 1998. I et slikt fly sirkuleres luften ca 20-30 ganger pr time, og 20-50 % av luften om bord kommer direkte inn utenfra. Ren luft kommer fra taket, og trekkes ut ved gulvet – noe som reduserer muligheten for luftsmitte mellom personer. Luften ombord er ofte svært tørr, det kan tørke ut smimhinnene i halsen, noe som gjør en mere utsatt for halseinfeksjoner.

Luft og dråpesmitte ombord flyet

Tuberkulose er en meget fryktet sykdom, spesielt etter oppdagelsen av multiresistente varianter som nesten er umulig å behandle. En flyvertinne i USA med tuberkulose smittet i løpet av noen måneder hele 212 kolleger og 51 passasjerer. En passasjer med lungetuberkulose på en trans-atlantisk flyreise, smittet 4 av de 15 medpassasjerene som satt innen to seterader fra ham, men ingen av dem utviklet tuberkulose.

Insektoverførte sykdommer

Malariamyggene er kjent for å reise med fly, både inne i kabinen og sittende på bagasje. Ankomstflyplassen er ofte i kjøligere strøk der myggen muligens kan overleve, men parasitten kan ikke formere seg, og som derfor er malariafritt. Derfor har betegnelsen “flyplassmalaria” blitt et begrep etter at nærmere 100 passasjerer og ansatte har fått malaria uten å ha vært i varme strøk. Vanlig prosedyre er å spraye flykabinen med antiinnsektsmidler før flyavgang fra malariaområder. Dengue og gul feber overføres også med mygg, men bare sporadiske tilfeller er antatt overført via flybårne insekter i Europa.

De farligste sykdommene

I 1963 skjedde det et kopperutbrudd i Sverige. En svensk sjømann, vaksinert mot kopper, fløy hjem til Stockholm fra Australia, via bla. India og Pakistan, hvor det på den tiden var kopperutbrudd. Totalt ble 26 andre smittet i Stockholm etter hans hjemkomst, og 4 døde. Dette er sannsynligvis den første dokumenterte koppersmitten ombord i fly som er publisert.

Ebola, Lassa og Marburg-virus tilhører samme familie, og gir alle lignede symptomer med feber, blødninger og høy dødelighet. Det er kjent at flere pasienter med Marburg-sykdom har reist med vanlige rutefly, og selv om de ikke hadde noen form for beskyttelse, smittet de ikke andre flyreisende. Lassa-viruset kan overføres ved dråpesmitte, men ved undersøkelser av fly hvor Lassa-pasienter har vært ombord, er det heller ikke her sett noen som har blitt smittet.

Ebola-sykdom regner ikke å kunne smites på annen måte enn med direkte kontakt med kroppsvæsker, og skulle derfor ha et mindre potensiale for å spre viruset til medpassasjerer i et fly. Man vet om flere Ebola-syke som har reist med vanlige rutefly. Noen kan ha brakt smitte med seg til et annet land, men det er ikke påvist at smitteoverføringene skjedde ombord på flyet.

Med tanke på at det er over 1 milliard flypassasjerer hvert år, vil det selvfølgelig være noen som har en smittsom sykdom. Både friske og syke mennesker transporterer smittsomme sykdommer til andre land med fly, men alle vitenskapelige undersøkelser viser at det er uhyre sjeldent at medpassasjerer blir smittet i selve flyet.

Den som i 1976 fikk æren for å ha oppdaget og beskrevet Ebola-viruset, professor og direktør ved London School og Hygiene and Tropical Medicine, Peter Piot, uttalte seg forrige uke om smittefaren: ”Jeg ville ikke vært redd for å sitte ved siden av noen med Ebola virus på undergrunnsbanen så lenge de ikke kaster opp på meg eller noe slikt. Dette er en infeksjon som krever svært nær kontakt”.

Print Friendly, PDF & Email