Ut av teltet, ta ansvar og levere varene

Av Gunhild Guttvik fakultetsadministrasjonen, Eirin Wilhelmsen IHO, Karin Eilertsen IMB og Hanne Berg Lorentsen RKBU

De skal inspirere andre til å jobbe smartere, men hva motiverer egentlig inspiratorene til å drive med dette på toppen av alt annet? Fire kollegaer deler sine tanker om forbedringsarbeid ved Helsefak.

Gunhild Guttvik

Heier på kollegaer som tar ansvar

 I alle år har det gått lederkurs for utvikling av lederskap. Dette er flott for den enkelte leder, og må fortsette! Men hva med medarbeiderkurs og utvikling av medarbeiderskap?

Lederskap og medarbeiderskap er helt avhengig av hverandre, og ingen av dem opptrer spesielt godt uten hverandre. Å utvikle lederskap og medarbeiderskap parallelt er etter min mening avgjørende for en suksessfull organisasjon som ønsker å bevege seg fremover i takt med utviklingen for øvrig.

 

 

Illustrasjon: Gunhild Guttvik

Medarbeiderskap er forbedringsarbeid, og forbedringsarbeid gir meg arbeidsglede. Når den enkelte medarbeider får en idé, ser nye smarte måter å løse en oppgave på, tar ansvar for å få til en endring, gjennomfører og tar ballen helt i mål er det godt medarbeiderskap og forbedringsarbeid. Når jeg selv får det fulle ansvar for å fremme egne ideer er det klart dette gir meg engasjement, arbeidsglede og økt motivasjon. Inspirasjonskursene er ment for å gi våre administrative kollegaer noen verktøy for å lettere finne smartere måter å løse oppgavene våre på.

For å gjennomføre en forbedring i praksis er man avhengig av gode kolleger som ønsker å bevege seg i samme retning. Heldigvis har jeg så langt bare møtt og samarbeidet med engasjerte kolleger og ledere, og da får man til det man vil. Det resulterer i den «gode sirkel» som jeg liker å kalle den.

Eirin Wilhelmsen

Vil være lagspiller og utgjøre en forskjell

Som personalkonsulent får jeg bidra til å rekruttere flinke folk og ønske dem velkommen på laget. For de som allerede er her kan jeg gjøre arbeidshverdagen litt enklere. Jeg er en tilrettelegger, som er med på å levere og innfri vårt viktige samfunnsmandat. Det er givende! Men jeg klarer ingenting alene. Jeg må samhandle med de andre.

Jeg vil påstå at vi hver for oss driver med ganske meningsløse stykker arbeid, men at vi sammen kan levere nesten hva som helst. Vi gir demente og deres pårørende en god hverdag, skaper tilhørighet og trygghet for minoriteter i møte med helsevesenet og vi bekjemper kreft. Det er blant annet det vi driver med på Helsefak.

Når jeg ser slik på det, kan jeg nesten ikke vente med å gå på jobb om morgenen. Det gjør meg også skjerpet. Jeg må bruke arbeidstiden riktig, for at befolkningen skal få mest mulig helse for innsatsen min. Derfor er det så viktig å være bevisst på hva vi gjør, hvorfor og hva det er godt for. Vi må alle være eksperter på våre oppgaver og samtidig bevisst på våre bidrag til helheten. Først da er vi et uslåelig team.

Dette har jeg innsett etter at jeg ble introdusert for tankegangen rundt forbedringsarbeid. Derfor er jeg så motivert for å bidra til å spre denne tankegangen. Jeg er stolt av å jobbe i en av landets største kunnskaps- og ferdighetsvirksomheter, og jeg vil være en lagspiller som utgjør en forskjell.

Karin Eilertsen

Vil ut av teltet og jobbe smart på tvers

På UiT arbeider vi med forbedringsarbeid ved å se nærmere på våre arbeidsprosesser for å finne og fjerne tidstyver, flaskehalser og arbeidsoppgaver som ikke skaper verdi. Men det handler ikke bare om å rydde på sin egen arbeidsplass. Vi sitter ofte på hvert vårt kontor, i ulike hus, og det er ikke så lett å se om vi arbeider sammen mot et felles mål. Noen ganger kan en arbeidsprosess nesten sammenlignes med en fotballkamp der hver spiller sitter i hvert sitt telt, og ingen har den fulle oversikten.

I forbedringsarbeidet må vi sammen på tvers av seksjoner, institutter, fakulteter og sentraladministrasjon, gå ut av våre kontorer (jamfør telt) for å se nærmere på arbeidsprosesser. Jeg liker veldig godt tanken på at vi må begynne tenke team på tvers av nivå. Hvordan kan vi innenfor våre ulike administrative fagområder arbeide i team mot et felles mål? Kan vi i noen tilfeller tenke arbeidsprosesser på tvers av fagområder? Dette er noe som jeg lurer på, og som i hvert fall gjør meg inspirert og motivert til å fortsette med forbedringsarbeid.

Illustrasjonen er hentet fra Modig og Åhlström 2012

Illustrasjonen er hentet fra Modig og Åhlström 2012

Hanne B. Lorentsen

Trenger ikke flere hoder, men bedre flyt

Jeg har arbeidet ved UiT Norges arktiske universitet i snart 11 år. Det har vært flotte, spennende og engasjerende år. Jeg stortrives i min jobb. Når det er sagt – så må jeg også si at jeg ser at vår sektor har et stort potensiale til å videreutvikle seg og at noen av de oppgavene som vi gjør, gjør vi ikke godt nok.

Jeg arbeider med utdanninger på ett av instituttene på Helsefak. For eksempel ser vi litt for ofte at vi er for dårlig til å få ut informasjon til rett tid og på rett plass i forhold til hva våre studenter mener de har behov for. Jeg kan ha mange tanker om hva dette skyldes, men det viktigste er at vi kan gjøre noe med det. Og jeg tror at gjennom felles innsats fra hele UiT Norges arktiske universitet kan vi få til å gjøre noe med de forhold vi ikke er gode nok på i dag. Vi trenger ikke opprette nye avdelinger, eller ansatte nye prosjektledere. Men vi må ha felles fokus hvor alle, både medarbeidere og ledere, jobber i takt for få bedre flyt på oppgavene og mindre kontroll og venting på kronglete saksbehandling gjennom alle nivå. Dette tror jeg vi kan lykkes i og derfor finner jeg motivasjon i å jobbe med forbedringsarbeid ved UiT Norges arktiske universitet.