Currently browsing author

Ingrid Johanne Thomassen

Skjerming mot sin hensikt?

Vi må tørre å prate med barn om livet deres på nett. Vi som voksne, enten som foresatt eller lærer, må engasjere …