Statsminister Støre omtaler Mihá studien – Unge samers psykiske helse på samenes nasjonaldag 06.02.2022

Statsminister Støre viser til Mihá studien: Unge samers psykiske helse; i sin tale på Samenes nasjonaldag på rådhuset i Oslo. Det er flott at regjeringen setter fokus på samiske barn og unge og lover en bedre fremtid for dem.Utdrag fra Statsminister Støres tale:

“Men samtidig er det også viktig å bruke en slik dag til å trekke frem det som ikke er bra. I fjor svarte tre av fire unge samer i en undersøkelse[i] at de har opplevd diskriminering. 95 prosent av de som svarte, sa de hadde opplevd fordommer mot kulturen deres. Og kulturen handler om identitet og trygghet. Så slik diskriminering er uakseptabel og alvorlig.

I regjeringen tar vi det på alvor og skal jobbe hver dag mot diskriminering i alle former, også denne. Og at vi får mer kunnskap om vår samiske historie og kultur. Det skal vi blant annet gjøre gjennom et krafttak for samiske språk og et nasjonalt, samisk kulturløft. Det har regjeringen markert, og det er kulturministeren opptatt av i sitt kulturløft.”

Link til hele talen her!

Podcast med NSR Nuorat

I siste episode av #Doarváidál/#Noknå podcast serien så får vi møte Ketil Lenert. Ketil Lenert og Elle Nystad diskuterer temaet på hvordan hets og diskriminering påvirker unge samers psykiske helse. Ketil forteller også kort om forskningsprosjektet, Mihá, som han jobber med. Han jobber mye med ungdom og det samiske. Han forteller også hva slags resultater de har fått fra forskningsprosjektet. Hør på episoden!Link til episoden: https://open.spotify.com/episode/75HWMoOLKmxuycx9vROBiN.

NRK P3 artikkel: “Jone (17) føler han må skjule sin samiske side: – Det har blitt en vanesak”

“Arven etter fornorskningsprosessen

Det Jone føler på kroppen, kan prosjektleder for forskningsprosjektet Mihá bekrefte.

– Mange føler at det samiske ikke blir like godt ivaretatt som det norske, forteller Ketil Lenert Hansen.

Han forteller også at konflikter blant de voksne påvirker de unge, blant annet flere 100 år gamle konflikter mellom reindriftssamer og bondenæringer.

– Det blir mye diskusjoner på sosiale medier, og noen samiske ungdommer opplever å ikke ville gå på skolen fordi det blir mye diskusjoner om rein. Å være reindriftssame kan oppleves belastende, sier Hansen.

Hansen legger til at det er mange fordommer og lite kunnskap i det norske samfunnet om hva det samiske er.

Forskningsprosjektet har gått over to år og samlet inn data om helse og levekår fra 250 samiske ungdommer.

– Det er veldig mange som opplever både fordommer og diskriminering i det norske samfunnet. Det er arven etter fornorskningsprosessen av samene og kvenene, sier han.”

Les artikkelen her!

Fordommer og hets mot samer har eksistert i generasjoner. Nå tar stadig flere samiske ungdommer til motmæle

Konflikter blusser opp hetsen

Men konfliktene mellom samer og storsamfunnet blusser opp igjen med jevne mellomrom.

Det kan dreie seg om utbygging av vindkraft på land, reinbeite eller gruvedrift.

Da fortsetter også hetsen mot samer.

Samiske ungdommer sier i intervjuer med forskerne at nye konflikter gjør dem redde og er en kilde til stress.

– Konflikter og press mot samisk levesett og de tradisjonelle næringene påvirker dem. Mange blir mental slitne og redd for hvordan framtida skal bli, særlig de som driver reindrift og fiske, sier Lenert Hansen.

Les hele saken i forskning.no her