Det Helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitetet´s formidlingspris 2018

Bilde privat © Ketil Lenert Hansen

Begrunnelse for prisen fra Helsefak (UiT):

“Formidlingspris til inspirator i samiske spørsmål

Formidlingsprisen handler om å kommunisere forskning og kunnskap i en populærvitenskapelig form, og med folk flest som målgruppe. I likhet med de øvrige prisene, var det flere nominerte som kjempet om prisen. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), gikk seirende ut av konkurransen. Han beskrives som en fremragende ambassadør for UiT og Det helsevitenskapelige fakultet, og komiteen begrunner tildelingen med at han, gjennom allsidig formidling via varierte kanaler og flere uttrykksformer, har bidratt til å synliggjøre samenes situasjon innen helse, diskriminering, mobbing og vold.

– Hansen fremstår som en inspirator i samiske spørsmål, og peker seg ut fordi han tidvis formidler «brennbart stoff», men er uredd og våger å være til stede i samfunnsdebatten. I tillegg til at hans formidling er svært tidsaktuell, svarer den til både UiTs og Helsefaks tematiske strategi, begrunner komiteen.” (kilde: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet…)

Æ har de siste 14 årene vært ansatt på tre av fakultetets institutter: Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Institutt for vernepleie og idag ansatt på regionalt kompetansesenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU nord).

Æ har på denne tida vært med på å utviklet tre store innovative forskningsprosjekter innenfor det samiske samfunnet:

1) Diskriminering, somatisk- & mental helse, 
2) Vold i nære relasjoner i samiske samfunn 
3) Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse

Prisen inspirerer meg til å forsette arbeidet for å utvikle nye prosjekter innenfor samisk helse, velferd og levekårsforskning.