Professor i helsevitenskap Ketil Lenert Hansen har blitt tildelt Fulbright Arctic Initiative stipend 2021-2022

Professor Ketil Lenert Hansen ved RKBU Nord, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges Arktiske Universitetet, tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter for  UiT Norges Arktiske Universitetet og Lenert Hansen.

Fremme samarbeid i Arktis

Det er til sammen 16 forskere fra arktiske områder som er blitt valgt ut og tildelt stipendet Fulbright Arctic Initiative III. En av disse er professor i helsevitenskap Ketil Lenert Hansen ved RKBU Nord, Det Helsevitenskapelige Fakultetet,  UiT Norges Arktiske Universitetet.

Fulbright Arctic Initiative er et program som bringer sammen forskere og fagfolk fra arktiske råds medlemsland. Arktisk råd er en mellomstatlig forum som inkluderer Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, og USA. Hensikten er å skape et nettverk med eksperter (forskere og fagfolk) som skal samarbeide med forskning for å fremme samarbeid og sikkerhet i arktisk. Forskerne skal engasjere seg i samarbeidende, tverrfaglig forskning i løpet av neste 18 månedene. Stipendet er et initiativ fra den amerikanske kongressen og stipendet gis av The United States Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs og skal fremme de felles interessene til befolkningen i Arktisk. Forskerne vil undersøke temaer som helse og velvære til barn og ungdom, sikkerhet og samarbeid og infrastruktur i Arktis.

Interesse for helse og velvære til barn og unge i Arktis 

Ketil Lenert Hansen er en samisk professor i helsevitenskap født og oppvokst i en reindriftsfamilie i Lødingen i nordre-Nordland og bosatt i Tromsø i Norge. Lenert Hansen er faglig interessert i helse og levekår blant samer. De siste 17 årene har han arbeidet med etnisk diskriminering, vold i nære relasjoner, funksjonsnedsettelse, resiliens, internatskole erfaringer og somatisk- og mental helse blant den samiske befolkningen i Norge og Norden. Lenert Hansen har sterk engasjert seg i Nordic Society for Circumpolar Health (2006-2012) og The International Union of Circumpolar Health (2009-2015) blant annet som styremedlem og sekretær i begge organisasjonene. Han har tidligere fått priser for sin forskning og formidling. I 2012 fikk han Jens Peder Hart Hansen Memorial Fund Awards for sin forskning om samehets og helse blant samer i Norge. I 2018 fikk han formidlingsprisen ved det helsevitenskapelige fakultetet, UiT, for inspirator i samiske spørsmål om samisk helse og levekår. Han er i dag også medlem av det prestisjetunge kommisjonsarbeidet The Lancet Commission on Arctic Health. The Lancet er blant verdens eldste og mest kjente generelle medisinske tidsskrifter.

Lenert Hansen vil inngå i et tverrvitenskapelig nettverksgruppe med de andre utvalgte forskerne. Planen er at gruppen skal møtes tre ganger fysisk i 2021-22, så såfremt vaksinering og Covid-19 ikke forhindrer det. Det første møtet skal være i Kanada september 2021, det andre i Norge (2022) og det siste felles møtet vil være  i Washington (USA).

Fokus på Arktiske samfunn, helse og sikkerhet

Tematisk er det tre fagområdet som blir prioritert i denne tredje omgangen av Fulbright Arctic Initiative: 1) Arctic Security and Cooperation 2) Arctic Infrastructure in a Changing Environment og 3) Community Dimensions of Health. Lenert Hansen sier at han ønsker å arbeid med urfolks barn og ungdom helse, velvære og sikkerhet, med spesielt fokus på urfolks og barn og unge i det arktiske området.

Lenert Hansen sier at nordområdepolitikk må vektlegge internasjonalt samarbeid, urfolk, tradisjonell kunnskap, miljøvern og sikkerhet. Det er viktig for Norge og de andre landene i arktisk å opprettholder fredelige og stabile regioner, slik at levekår og helse for innbyggerne blir ivaretatt.

Arktisk barndom

Utenom de felles prosjektene skal Lenert Hansen også ha et eget prosjekt og der vil han fokusere på arktisk barndom. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om diskriminering, vold, overgrep omsorgssvikt, levekår og helse blant urfolksbarn og ungdom i USA, Canada og Norge.

Stipendet dekker et tre måneders opphold i USA, og Lenert Hansen vil ta med seg familien til University of Colorado, School of Medicine i vårsemesteret 2022, for å lære mer om epidemiologiske metoder omkring vold, overgrep, kulturelle faktorer, mestring og somatisk- mental helse blant barn og unge.

Handler om at mennesker skal ha god helse og levekår i et bærekraftig Arktis

Lenert Hansen sier at det er en stor erkjennelse av han som forsker, professor og fagperson får tildelt dette Fulbright stipendet. En del av Fulbright stipendet er å lage politikk og fremtidsvisjoner for fremtidens nordområder i alle de de åtte arktiske landene. Dette blir et spennende oppdrag, som tilslutt skal presenteres oktober 2022 i Washington, DC, sier Lenert Hansen. Nylig ble en ny melding for nordområdene presentert av Regjeringen, sier han. Meldingen har mange av de samme felles strategiene som Fulbright Arctic Initiative vektlegger, som internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, ungdom, urfolksspørsmål, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Samtidig mener Lenert Hansen at det er viktig at mennesker i arktisk skal få utvikle sin identitet, språk og kultur. Diskriminering, rasisme, vold og overgrep og uhelse er et stort problem spesielt blant  urfolk. Dette er noe Lenert Hansen håper å kunne bidra til å løfte frem og på den måten forbedre situasjonen for urfolks barn og ungdom i den Arktiske verden.

En stor del av å være Fulbright scholar er å representere sitt land og sin kultur. Jeg ser frem til å få representere Norge og Sápmi i dette ærefulle oppdraget, sier Lenert Hansen.

Kort om Fulbright Arctic Initiative