3 av 4 unge samer blir utsatt for diskriminering

Flertallet av de unge samene har opplevd å bli diskriminert på grunn av sin samiske etnisitet minst én gang i livet. De unge samene oppgir at de blir mest diskriminert på grunn av etnisk bakgrunn, kjønn og geografisk tilhørighet. Diskrimineringen blir oftest utført av medelever/studenter, ukjente eller av andre fra en annen etnisk gruppe. De unge samene rapporterer at diskrimineringen som oftest skjer på skolen/utdannelsen eller på internett.

Les saken her på NRK Sápmi