About Ketil Lenert Hansen

Ketil Lenert Hansen har en doktorgrad i helsevitenskap og har fra tidligere en Cand.Polit i kultur pedagogikk fra Universitetet i Tromsø, og har de siste årene vært stipendiat og fra 2012 post.dok. stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin. Hans forskningsinteresser er levekår og helse blant urfolk i nordområdene, med spesielt fokus på den samiske befolkningen. Det kan også nevnes at Hansen er av samisk slekt og kommer fra en reindriftsfamilie i Nordre-Nordland.

Tett på Å møte vold – Tett På

Hør Tett på – Å møte vold.

“Hvilken nordmann har blitt slått ned fordi han eller hun er nordmann? Og hvorfor skal du bli slått ned fordi du er same? I denne episoden snakker man om vold.”

I denne episoden av Tett på,sammen med Jon-Richard Sommernes, Eli Nystad og Svein Harald Lian snakker jeg om vold unge samer opplever i det offentlige rom, den voldsomme aggresjonen mot det samiske i samfunnet, hatkriminalitet mot samer, etnisk diskriminering og helsekonsekvenser.

Nok er nok, vi kan ikke godta at samisk kulturuttrykk og -verdier skaper hatkriminalitet, samehets og vold.

Hør innslaget her

Tar ikke på seg samekofta i Tromsø

Fredag kveld var 21 år gamle Jon-Richard Sommernes fra Honningsvåg på en hyggelig bryllupsfest for storesøsteren i Tromsø. Fysikkstudenten hadde kledd seg i finstasen, ei kofte fra Laksefjorden øst for Honningsvåg.

Ved 23-tiden gikk Sommernes og faren på utsiden av festlokalet i Tromsø sentrum for å lufte seg litt. Da ble Sommernes slått i ansiktet av en person han aldri hadde sett før.

Kilde: NRK

– Alvorlig samfunnsproblem

Ketil Lenert Hansen (44) ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, forsker på diskriminering av samer.

Forskningen viser at 14 prosent av samer opplever diskriminering av ukjente, mens bare en prosent av majoritetsbefolkningen opplever det samme.

– Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Det kan føre til at mange samer kan bli redd for å gå i kofta. Vi vet at når samer bruker samisk språk og viser sine markører, så er de eksponert for å bli diskriminert i det norske samfunnet, sier Hansen.

Volden og hatytringen Jon-Richard Sommernes møtte, opplever mange andre samiske ungdom også, ifølge forskeren.

– Vi vet at mange opplever etnisk diskriminering i det norske samfunnet, og samer er fire ganger mer eksponert for diskriminering, sier Hansen.

Les saken her

Det Helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitetet´s formidlingspris 2018

Begrunnelse for prisen fra Helsefak (UiT):

“Formidlingspris til inspirator i samiske spørsmål

Formidlingsprisen handler om å kommunisere forskning og kunnskap i en populærvitenskapelig form, og med folk flest som målgruppe. I likhet med de øvrige prisene, var det flere nominerte som kjempet om prisen. Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), gikk seirende ut av konkurransen. Han beskrives som en fremragende ambassadør for UiT og Det helsevitenskapelige fakultet, og komiteen begrunner tildelingen med at han, gjennom allsidig formidling via varierte kanaler og flere uttrykksformer, har bidratt til å synliggjøre samenes situasjon innen helse, diskriminering, mobbing og vold.

– Hansen fremstår som en inspirator i samiske spørsmål, og peker seg ut fordi han tidvis formidler «brennbart stoff», men er uredd og våger å være til stede i samfunnsdebatten. I tillegg til at hans formidling er svært tidsaktuell, svarer den til både UiTs og Helsefaks tematiske strategi, begrunner komiteen.” (kilde: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet…)

Æ har de siste 14 årene vært ansatt på tre av fakultetets institutter: Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Institutt for vernepleie og idag ansatt på regionalt kompetansesenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU nord).

Æ har på denne tida vært med på å utviklet tre store innovative forskningsprosjekter innenfor det samiske samfunnet:

1) Diskriminering, somatisk- & mental helse, 
2) Vold i nære relasjoner i samiske samfunn 
3) Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse

Prisen inspirerer meg til å forsette arbeidet for å utvikle nye prosjekter innenfor samisk helse, velferd og levekårsforskning.

 

Ny artikkel: Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study

The main objectives of this study were to investigate the association between childhood violence and psychological distress and post-traumatic stress symptoms (PTS) among Sami and non-Sami adults, and to explore a possible mediating effect of childhood violence on any ethnic differences in mental health. This study is part of a larger questionnaire survey on health and living conditions in Mid- and Northern Norway (SAMINOR 2) which included 2116 Sami and 8674 non-Sami participants. A positive association between childhood violence and psychological distress and PTS in adulthood was found regardless of ethnicity. For women, childhood violence may have mediated some of the ethnic differences in psychological distress (53.2%) and PTS (31.4%). A similar pattern was found for men as to psychological distress (45.5%) and PTS (55.5%). The prevalence of psychological distress was significantly higher in the Sami than in the non-Sami group: 15.8% vs. 13.0% for women, and 11.4% vs. 8.0% for men. Likewise, PTS showed a higher prevalence in the Sami group, both for women (16.2% vs. 12.4%) and for men (12.2% vs. 9.1). Conclusion: A positive association between childhood violence and adult mental distress was found for both Sami and Norwegian adults. More mental problems were found among the Sami. Childhood violence may have mediated some of the ethnic differences.

Link til artikkelen