Om meg

Hei, Jeg heter Ketil Lenert Hansen (født i 1975) og er professor i helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultetet,  UiT Norges Arktiske Universitetet

Jeg  ble ph.d. i helsevitenskap (2011) fra  UiT, Det helsevitenskapelige fakultetet, med avhandlingen:  Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. Etter dette var jeg postdoktor fra 2012 til 2015 (med finanisering fra HelseNord). Jeg  er fra 2018 fast ansatt som Professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge Nord ved samme universitet, der jeg arbeider med kulturkompetanse og kultursensitiv praksis innen barnevern og psykisk helse knyttet til samiske barn og unge.

Jeg har tidligere vært ansatt ved Institutt for samfunnsmedisin (2004-2015), og har vært førsteamanuensis II ved Institutt for Vernepleie, campus Harstad.

Mine forskningsfeltet er knyttet til  diskriminering, mobbing, hatytringer og mental helse blant samer, samer med funksjonsnedsettelse, vold blant den samiske befolkningen, tannhelse i nord og psykisk helse blant samisk ungdom.

Du finner meg på: personkort ved UiT, Forskerprofil i Cristin.