Om meg

Hei, Jeg heter Ketil Lenert Hansen (født i 1975) er pedagog, epidemiolog og førsteamanuensis ved Regionalt Kompetansesenter for barn og unge Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitetet.

Jeg har  cand.polit. (2002) i kultur pedagogikk fra UiT Norges Arktiske Universitetet. Hovedoppgaven min hadde tittelen Samisk identitetsforvaltning i et reindriftssamfunn; en samfunnsvitenskapelig tilnærming.

Jeg  ble ph.d. i helsevitenskap (2011) fra  UiT, Det helsevitenskapelige fakultetet, med avhandlingen:  Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. Etter dette var jeg postdoktor fra 2012 til 2015 (med finanisering fra HelseNord). Jeg  er fra 2016 fast ansatt som førsteamanuensis ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge Nord ved samme universitet, der jeg arbeider med kulturkompetanse og kultursensitiv praksis innen barnevern og psykisk helse knyttet til samiske barn og unge.

Jeg har tidligere vært ansatt ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som førsteamanuensis i pedagogikk med undervisningsoppgaver knyttet til den nye master i lærerutdanningen ved UiT.

Mine forskningsfeltet er knyttet til  diskriminering, mobbing,helse,samer med funksjonsnedsettelse, og voldblant den samiske befolkningen.Hans forskningsinteresser er diskriminering, mobbing, levekår og helse blant urfolk i nordområdene, med spesielt fokus på samiske barn og unge og mental helse.

Du finner meg på: personkort ved UiT og pedagogisk mappe ved UiT