Category Archives: Uncategorized

Korleis taklar elevar digitaliseringa av skulen? 

Vi tek i førre innlegg for oss korleis undervisninga må ta omsyn til mangfald i ein klasse, noko som står svært sentralt da alle klassar innehar eit mangfald av elevar. Det neste vi tenkjer å teke for oss er å sjå på kritisk litterasitet i klasserommet. Elevane blir i dag presentert for ekstremt mykje informasjon gjennom internett og dei fleste skulane har i stor grad blive digitalisert. Vi synes begge … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eit stort mangfald

I førre innlegg har vi teke for oss omgrepet literacy og der vi viste til kvifor vi vil nytte oss for omgrepet litterasitet, som er ein fornorsking av omgrepet. Det vi vil teke for oss vidare er å sjå på korleis undervisninga må ta omsyn til mangfaldet i ein klasse og da … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fornorska literacy

Våra møte med literacy Da vi først møtte literacy i teorien på utdanninga, møtte me omgrepet tekstkunne. Vi trudde vi hadde ei forståing for omgrepet, men etter å ha starta dette skuleåret sjå vi at vi ikkje hadde forståing for heile omgrepet. Historisk Omgrepet ‘literacy’ har sitt utgangspunkt i det latinske omgrepet Littera og direkte omsett frå Engelsk handlar literacy om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment