Forbedringsteamet toucher innom Design Thinking

Denne historien begynte etter ferien, da forbedringsteamet med friskt mot gikk i gang med å se nærmere på teamets nettside. Eller skal vi si nettsider? Nettsiden bestod av en hovedside med flere undersider, som alle var veldig klar for oppdatering.

Istedenfor å bare oppdatere våre nettsider, bestemte vi oss for å tenke helt nytt. Først tegnet vi en enkel prototype på en tavle for å demonstrere hvordan vi ønsket at nettsiden skulle se ut.

Prototype webDet viste seg å være nyttig å lage en prototype. Det gav oss mulighet til å sammen utforske og diskutere innholdet som skulle presenteres på nett. Vi brukte også tavlen for å presentere våre tanker og ideer for vår kollega ved kanaltjenester, som skulle sette opp nettsiden for oss. Poenget med en prototype er jo å kunne demonstrere og teste funksjon og design uten å først lage et ferdig produkt. Det hadde vært ganske tidkrevende å gjennomføre alle endringer, som vi gjorde på vår prototype, hvis det hadde vært en virkelig nettside. Men med en tavle, litt papir og tusj var det både billig og enkelt å gjøre endringer på prototypen.

For oss i forbedringsteamet var det å lage en prototype en ny måte å arbeide på, og vi syns det var nyttig og lærerikt. Vi lærte også at det kan være lurt å av og til tenke helt nytt istedenfor å flikke på det gamle. Et sted midt i prosessen innså vi plutselig at vi hadde materiale på nett som vi ikke lengre ønsket å videreføre. Nå fikk vi ryddet litt i nettsidene, og i forbedringsarbeid er rydding aldri feil.

Historien slutter her, men det gjør ikke det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Ta gjerne en titt på forbedringsteamets nye nettsider. Har du tips til forbedringer, blir vi glade hvis du tar kontakt.

– Karin Eilertsen og Frank Lindrupsen

Be the first to like.