Nytt kurs i forbedringsarbeid

Denne bloggen er tidligere publisert på intranett.uit.no

Først og fremst: God sommer! Antakeligvis er flere av dere allerede på ferie, en velfortjent sådan. For noen måneder vi har bak oss! Selv skal jeg benytte ferien til å oppleve noen deler av Norge jeg aldri før har sett, og jeg skal ta tempoet ned et lite hakk. Når det er sagt, så kjenner jeg også at jeg gleder meg til høstens semesterstart. For meg er semesterstarten alltid fylt med både spenning og en følelse av at det vi gjør ved UiT er viktig for veldig mange.

Utsnitt fra kursfilm
Utsnitt fra en av filmmodulene

For oss i forbedringsteamet vil høsten også bringe med seg noe nytt og noe spennende. Vi skal for første gang gjennomføre vårt helt nye og delvis digitale, og asynkrone, kurs i forbedringsarbeid. Gjennom dette siste semesteret har vi planlagt, utviklet og filmet til sammen 5 moduler som utgjør det nye introduksjonskurset. Kurset annonseres i midten av august, med oppstart for første kull i september.

De tre første modulene er helt digitale og gjennomføres asynkront. De to siste modulene består av samlinger og et praktisk forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag. Kurssamlingene vil alternere mellom å være fysiske og digitale. Første gang kurset tilbys gjennomføres samlingene fysisk i Tromsø.

Gøril Heitmann
Gøril Heitmann, Ass.Udir. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

«For UiT er det viktig å drive kontinuerlig forbedring, ettersom UiT stadig stilles nye krav for å fylle samfunnsoppdraget i Nord-Norge. Å endre på egne vaner kan være mer krevende enn å se hva andre kan gjøre bedre. Det kan være krevende å være endringsagent, men det er verdt det – for det er en fantastisk følelse å lykkes. Etter kurset vil du bygge handlingskompetanse sammen med dine kollegaer og leder.» -Gøril Heitmann, Assisterende universitetsdirektør

I første omgang vil hvert kurs ha plass til 18 deltakere, og vi håper å tilby to til tre kurs hvert semester. Vi gleder oss til å møte deg der.

– Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.