Å feire suksesser – og store feilslag!

I vår var vi på Erasmus+ utveksling til Nederland, og på ett av universitetene vi besøkte fikk vi en presentasjon av hvordan School of Health ble ledet gjennom tavlemøter. En del av tavlemøtet var satt av til å feire suksesser, men også store feilslag. Ellers om de sa det selv «succsesses and spectacular failures».

Med et raskt søk på nett finner du et stort antall nettsider, artikler og blogger som peker på hvor viktig det er å feire suksesser. Både for seg selv og for teamet ditt. Det pekes blant annet på at å feire suksess er med på å bygge kultur for å lykkes, fremmer læring og styrket medarbeideropplevelse.

Du finner også en og annen side som trekker frem at det er minst like viktig å feire feilslag. Personlig er jeg enig i at det kan være minst like viktig å «feire» feilslag som å feire suksess. Når man gjør det legitimt å stå frem med ting som har gått galt, blir det også lettere å lære av og dele det som skjedde.

Men hvordan kan man rent praktisk komme i gang med slik feiring? I forbedringsteamet har vi over flere år aktivt samlet inn suksesshistorier og læringspunkter/feilslag, og gjort det til en del av vårt daglige forbedringsarbeid. I vårt daglige tavlemøte (som varer i 15 minutter) er ett av agendapunktene å løfte frem nye suksesshistorier og læringspunkt. Det er ikke hver dag vi har noen, og heller ikke hver uke, noe som gjør det enda vanskeligere å huske på å feire/lære når det først skjer noe.

For å prøve å systematisere læring etter både suksesshistorier og feilslag har vi valgt å beskrive alle kort i et eget arkiv i excel. For hver suksesshistorie og hvert feilslag beskriver vi hva som skjedde, diskuterer effekter, setter opp handling for å dele beste praksis eller tiltak for å unngå feil en annen gang. I tillegg går vi gjennom arkivet vårt én gang pr. måned. På den måten sikrer vi læring i teamet.

Siden 2019 har vi samlet 95 slike suksesshistorier og 97 feilslag. Alle sammen «feiret» i teamet. På den måten kan vi dele de gode opplevelsene fra våre suksesser, men ikke minst dele «byrden» i våre feilslag. Å feire spektakulære feilslag kan jo til og med være med på å skape gode historier til julebordet.

Be the first to like.