All posts by sat000

En forbedring som sparer åtte arbeidstimer på ett år – er det noe å skryte av?

22164750-mixed Å identifisere og fjerne sløsing er en viktig del av systematisk forbedringsarbeid. Men det viser seg at det er lettere sagt enn gjort, også for oss som jobber med forbedringsarbeid til daglig. I høst har vi oppdaget at vi faktisk har sløsing i et av våre egne møter, men det var så lite at det har vært vanskelig å legge merke til, og dermed har vi fortsatt med å bruke unødvendig tid i møte etter møte uten å være klar over det.

I Forbedringsteamet, som er et lite team på to personer, har vi et kort tavlemøte (15 minutter) hver morgen. I møtet planlegger vi dagens aktiviteter, informerer hverandre om prosjekter og nyheter, og ser etter forbedringer. Frem til oktober i høst har en av oss også registrert dagens aktiviteter i et regneark samtidig som den andre venter. Når man tenker over det, så er det egentlig ikke behov for at en person skal se på at en annen person gjør registreringen i regnearket. Det kunne strengt tatt ha vært gjort i forkant av møtet for å unngå at den andre må vente, og det er også dette vi nå har forbedret.

For å kunne se hvor stor gevinsten er, har vi målt at det i snitt tar to minutter hver dag å gjøre disse registreringene. Med to personer til stede bruker vi fire minutter, og med en kun person så blir det to minutter. Dermed sparer vi to minutter per møte. Dette utgjør ikke en enorm tidsbesparelse, men totalt sett tilsvarer det 520 minutter på et år eller litt over 8 arbeidstimer.

Nå forstår jeg godt om det er noen som lurer på om jeg har blitt helt gal – skrive en blogg om åtte sparte arbeidstimer – er det virkelig noe å skryte av? Tja, det er kanskje ikke det, og på en måte er det litt flaut å tenke på at det har tatt over to år å oppdage dette når vi faktisk prøver å tenke på forbedringer hver dag. Hvorfor har ikke vi tenkt på denne forbedringen tidligere?

Spørsmålet får meg til å lure på om vi har lettere for å identifisere de store forbedringene, de som har gevinster som virkelig synes og merkes, samtidig som vi ikke like lett legger merke til de små forbedringene. Jeg tror at det kan være minst like viktig å identifisere de små forbedringene. For eksempel så kan mange små tidsbesparelser til sammen utgjøre en forskjell i dagens travle arbeidshverdag, og tid er jo akkurat det vi trenger mer av.  Om vi kunne frigjort tid, så får vi kanskje også tid til å gjøre alle de oppgavene som er viktige, men som ikke haster. Det vil si de oppgavene vi hele tiden skyver på, og som nedprioriteres etter daglige driftsoppgaver og oppgaver som haster mer.

Så de åtte timene vi sparte utgjør ikke den store forskjellen i vår egen arbeidshverdag på et år. Men om vi oppskalerer forbedringen og alle ansatte på UiT* hadde frigjort for eksempel fire arbeidstimer hver i løpet av ett år, så ville det tilsvare 251 timer eller 6,7 arbeidsuker frigjort tid. Da blir det plutselig mye mer interessant å jakte på de små forbedringene i arbeidshverdagen. Tenk hva vi kan få til om vi retter vår oppmerksomhet til å identifisere de små forbedringene og hjelper hverandre med å løse dem – det kunne vært noe å skryte av.

-Karin Eilertsen

*Ansatte på UiT i 2021 er 3776. Kilde: https://uit.no/om/uitital  

Be the first to like.

Bærekraftig forbedringsarbeid – hvordan får vi det til å vare?

Seniorrådgiver Frank Lindrupsen (Skatteetaten) og seniorrådgiver Svein Are Tjeldnes (UiT Norges arktiske universitet).

Artikkel1

«Her om dagen møttes Line og Egil tilfeldigvis ved kaffetrakteren på pauserommet, og kom i prat om det siste fra jobben og egen avdeling. Egil fortalte ivrig om en endring de nettopp hadde gjennomført. Det var i grunnen ingen stor endring, men det hadde fått så god virkning både på selve arbeidsprosessen – og også på arbeidsmiljøet. Det var flere som hadde bemerket at det nå var blitt mye lettere å utføre oppgaven, bare på grunn av den enkle endringen. Det var nesten rart at de ikke hadde tenkt på det før. Line ble nysgjerrig på hva de hadde gjort, og Egil fortalte hvordan de hadde gått frem. Line lyste opp og sa «Men det er jo Lean dere har brukt der». Egil ble helt overrasket og svarte «Ja vel? Så moro. Hos oss er det bare sånn vi gjør det.»

Hvordan kan vi rigge oss slik at forbedringsarbeid blir en naturlig del av arbeidet vårt, uten at vi må sette merkelapper på det, gjøre det til et prosjekt eller oppfordre særskilt til det? Hvordan får vi forbedringsarbeid til å være systematisk over tid – til å bli vårt DNA? Løsningen handler i stor grad om respekt for folk og den kompetansen den enkelte innehar. I den siste tiden har vi lekt med tanken om at begrepet bærekraft kan bidra i slik retning og her vil vi beskrive noen tanker om begrepet «bærekraftig forbedringsarbeid».

Artikkel2

Bærekraft er et begrep som for oss, i denne sammenheng, har balanse som et sterkt innslag – en balanse som handler om å ha nok kraft til å bære en satsing eller ideer, men som samtidig ikke sliter oss ut. Et bilde vi stadig vekk kommer tilbake til, er surferen som mestrer brettet sitt – på en drivende bølge inn mot land. For å komme i en slik posisjon kreves det både ferdigheter og forarbeid. Se for deg surferen som tålmodig ligger på brettet og venter på den rette bølgen. Når den kommer, da er hen klar – klar til å bruke ferdigheter opparbeidet gjennom timer med øvelse og trening.

Dette bildet beskriver godt våre tanker om kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid. Som arbeidstakere kan vi ikke konstant «ri på en bølge av forbedringer», men være klare til å klatre på den når behovet og anledningen oppstår. Hvis vi skal klare det må vi hvile mellom bølgene, samtidig som vi forbereder oss på den neste.

For å benytte surfeanalogien videre – det er lett å ha fokus når du er på toppen av bølgen og har full fart framover. På samme måte er det slik når vi jobber i prosjekt der det benyttes forbedringsmetoder som Lean, Design Thinking, Tjenestedesign, o.l. Da fokuserer vi på å benytte det vi har lært av teknikker og metoder innen forbedring.

Når hverdagen innhenter oss, blir dette mer og mer borte og vi glemmer det vi har lært. Hvis vi derimot sammenligner hverdagen med å ligge på surfebrettet å vente på bølgen som vi vet kommer, vil vi kunne rette oppmerksomhet mot det vi har lært. Vi vet jo at vi snart må ta det i bruk. Hvis vi i hverdagen kan trene og gjøre egen forbedringer uten å tenke på det som KF eller Lean, vil vi kunne få bedre nytte også i prosjektsammenheng. Da slipper vi å friske opp metoder og teknikker. Gjennom å benytte det vi har lært og trent på i hverdagen, er vi mer effektiv når det gjelder som mest.

Hva skal til for at det skal bli bærekraftig?
Hva er det som gjennomsyrer en organisasjon kjennetegnet av kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid? Vi tror svaret i stor grad handler om kultur, opplæring og ledelse. Aller helst bør ansatte kjenne dette igjen som en naturlig del av organisasjonen, og ikke som et prosjekt. Istedenfor at du blir innkalt som deltaker i et forbedringsprosjekt, så møter du det allerede første dag på jobb. Se for deg at din leder tar imot deg og forteller at de er så glade for å få deg med på laget – at dine egenskaper vil være med på å sette fart i det daglige forbedringsarbeidet som preger organisasjonen. Du kjenner du tror på det, siden du allerede har møtt det gjennom å ha opplevd en smidig og god tilsettingsprosess. Her kjennes det ut som om daglige forbedringer er måten det arbeides på. I tillegg blir du introdusert til hvordan din opplæring skal foregå, hvor du allerede første uken får et kurs i forbedringsarbeid – siden det er en fremtredende kultur i organisasjonen. Det handler egentlig om å starte jobben med å få folk inn i forbedringskulturen fra første dag.

Kultur
For å få dette til kan en idé kan være å tone ned begrepene og heller fokusere mer på det vi faktisk gjør, både i hverdagen og i prosjektene. Hvorfor ønsker vi å få gjort ting på en annen måte eller hvorfor ønsker vi å utvikle noe til det bedre? Det er fordi vi i det daglige arbeid ser at vi kan gjøre jobben på en bedre måte for de vi gjør den for, samtidig som vi gjør den bedre for oss selv. Dette er kontinuerlig forbedring, og er ikke noe vi trenger å sette merkelapper på – det er bare måten vi jobber på! Vi må oppgradere verdien av daglig forbedringsarbeid i egen hverdag. De små endringene vi gjør er også viktig forbedringsarbeid, og mer oppmerksomhet på dette vil kunne være med på å skape en bærekraftig forbedringskultur. Eksempel på dette kan være å gjøre det enkelt å dele forbedringer med dine kollegaer slik at også andre kan nyttiggjøre det, og samtidig dokumentere forbedringer som gjennomføres.

Opplæring

Formell og uformell opplæring, både for ledere og medarbeidere, er en naturlig pilar for å etablere bærekraftig forbedringsarbeid. Organisasjonens interne belønningssystemer må understøtte verdien av å tilegne seg kunnskap om forbedringsmetoder. Den formelle delen av opplæringen kan f.eks. bestå av mer tradisjonelle kurs om forbedringsmetodologi og verktøy, praksis, deltakelse på konferanser, læringssirkler mm, mens den uformelle delen kan bestå av jobbskygging, kollegaveiledning, deltakelse i interne og eksterne nettverk.

En organisasjon som synliggjør, legger vekt på, og belønner kompetansebygging i forbedringsarbeid vil over tid bygge og forsterke en kultur for kontinuerlig forbedring som står seg i et lengre perspektiv.

Ledelse

Forbedringstankegangen må være til stede både hos folkene som utgjør organisasjonen og i måten organisasjonen ledes på.

Det blir ikke en kultur for kontinuerlig forbedring bare ved å skrive det i en strategi eller på en nettside. Det må gjennomsyre organisasjonen både nedenfra og opp, og ovenfra og ned. Her har lederne en helt sentral oppgave som tilretteleggere. Kontinuerlig forbedring må etterspørres fra ledere gjennom handling. Gode måter å gjøre dette på er å vise ønsket atferd, stille gode undrende spørsmål og belønne ønsket aktivitet. På den andre siden er det like viktig å utvise tillit og gi rom for det medarbeiderdrevne forbedringsarbeidet, og på den måten unngå detaljstyring. Som leder i en organisasjon kjennetegnet av kontinuerlig forbedring, kan gode spørsmål være:

  • Hva er målbildet hos dere?
  • Hva er tilstanden akkurat nå?
  • Hvordan planlegger dere å komme dit – hvilke hindre ser dere?
  • Hva er neste tiltak og hvilken effekt forventer dere?
  • Når kan jeg høre mer om dette?

Avslutning

Historien i innledningen vil treffe mange og det er nettopp dit vi ønsker å komme – at vi jobber med forbedring i det daglige uten å tenke på å måtte bruke spesifikke begreper og uttrykk.

Systematisk forbedringsarbeid kommer ikke av seg selv, men gjennom å jobbe systematisk med kultur, opplæring og ledelse kan vi gjøre det bærekraftig.

Be the first to like.

Erasmus+, a chance for personal growth and inspiration

In the beginning of December, and almost a year later than planned, Svein Are and I – the UiT improvement team – traveled to London to visit our colleagues at Middlesex University. The trip was part of the Erasmus+ mobility programme and we were about to join the business enhancement team for a whole week. In addition, I had never been in London, so I was quite excited.

20211202_114337

At Middlesex we were warmly welcomed, and with Nichole Dunne-Watts as our manager for the week, we were in good hands. In addition to working with the business enhancement team we also met their CI (Continuous Improvement) practitioners, had a guided tour around campus, visited the student helpdesk center UniHelp, had a lunch meeting with the Chief People Officer, presented the UiT Service Design project and participated in a Lean HE UK South steering group meeting. During the week we had many opportunities to share experiences and current best practice on continuous improvement and business enhancement methodologies. Amongst all the new ideas, low code automation is one to be tested back home at UiT.

20211129_162610

I’m so grateful for the opportunity to visit and become part of another team. I know both Svein Are and I have acquired new knowledge and gained new skills relevant for our job at UiT. We have also strengthened our relationships with the team at Middlesex and I have no doubt we will continue to collaborate in the future.

Being away from home almost made me feel I was on a holiday, not at work of course, but in the evenings. When I’m home I usually drive my kids to different activities in the afternoons, but now I could be a tourist in London. We even managed to see the lighting of the famous Norwegian Christmas tree at Trafalgar Square.

265666180_623990185718967_1879695611805965638_n

The Christmas holiday is getting closer and with a new year we get new opportunities. For the next year I would like to encourage all my colleagues at UiT to explore how others work with similar job tasks that you do. Perhaps you could shadow a colleague at another department or faculty, or maybe visit colleagues from another university in or outside of Norway. I will be more than willing to share my experience in writing Erasmus+ applications, so feel free to get in touch if you have any questions.

-Karin Eilertsen

Be the first to like.

A taste of a successful online conference

Online-600x600-Lean-HE-Conference-This October we had planned to travel to Glasgow to present at the international Lean in Higher Education Conference. As it came closer, it was obvious that the conference could not be held as a traditional face-to-face event. For our part it was both disappointing not being able to visit Glasgow, and at the same time invigorating to experience a novel way to take part in a conference. Many questions presented themselves as we planned for the event. Would it feel like a conference, how could we deliver an interactive workshop online and would we be able to network and meet colleagues in informal ways?

Over the last two years, we have learned how to deliver workshops online, knowing full well that we have to take a different approach compared to a face-to-face environment. To some extent, online facilitation and workshops can be just as fruitful as “the real deal”. It is for instance far easier to use digital tools, creating live output.

Our main concern was how the online conference could deliver value when it came to networking and connectivity. After the full three days, we were amazed. On my part, I was clearly entering the “conference bubble” when it came to learning and inspiration – and for large parts also for the networking (both the formal and informal parts). The brilliant people participating aside: The main reasons for this were:

  • the thorough professional preparation from the conference team at Strathclyde University, with John Hogg at the wheel, and
  • The use of a professional online conference platform.

Conference and learning sessions aside, my reflections quickly turns to our own organization. Would we be able to deliver an online conference experience as good as this one? I believe we couldn’t as of now. I do believe we have the capability to do so when it comes to having dedicated and innovative people, but I also believe we are in dire need of a professional online conference platform to cover the needs for the next few years. It is simply not enough to use MS Teams or Zoom solemnly, to deliver high quality online conferences.

-Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.

Steg for steg – kolleger ved UiT inspirerer!

Forbedrkurs2
-Kursdeltaker

Denne uken var det avslutning for det første kullet på UiTs nye kurs i forbedringsarbeid. Gjennom fem digitale og fysiske moduler har de 10 deltakerne over noen uker gjennomført et eget forbedringsprosjekt i egen arbeidshverdag. I den avsluttende modulen presenterte deltakerne arbeidet de har gjort. Etter å ha hørt alle presentasjonene satt jeg tilbake med en sterk følelse av inspirasjon. Det var rett og slett veldig moro å lytte til hvordan kolleger har tatt tak i noe som ikke har fungert helt godt i egen arbeidshverdag, brukt metoder og verktøy fra kurset og satt i gang systematisk arbeid for å forbedre situasjonen. Noen ganger er det første steget det lengste – det å sette i gang.

Forbedrkurs1Når det første steget blir tungt å ta er det alltid god hjelp i å få støtte fra kolleger rundt seg. På den måten har kurset i forbedringsarbeid ikke bare gitt påfyll av verktøy og metoder, men også laget rammer for et nettverk av kolleger som bidrar med inspirasjon. Å gjøre et eget forbedringsarbeid er en integrert del av kurset og dermed blir det et godt insentiv til å ta det første steget.

Forbedrkurs3
– Kursdeltaker

Det neste kullet har oppstart allerede mandag 1. november. Dersom du er nysgjerrig på kurset og ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med forbedringsteamet. Vi tar sikte på å tilby dette kurset 1-2 ganger hvert semester.

-Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.

Nytt kurs i forbedringsarbeid

Denne bloggen er tidligere publisert på intranett.uit.no

Først og fremst: God sommer! Antakeligvis er flere av dere allerede på ferie, en velfortjent sådan. For noen måneder vi har bak oss! Selv skal jeg benytte ferien til å oppleve noen deler av Norge jeg aldri før har sett, og jeg skal ta tempoet ned et lite hakk. Når det er sagt, så kjenner jeg også at jeg gleder meg til høstens semesterstart. For meg er semesterstarten alltid fylt med både spenning og en følelse av at det vi gjør ved UiT er viktig for veldig mange.

Utsnitt fra kursfilm
Utsnitt fra en av filmmodulene

For oss i forbedringsteamet vil høsten også bringe med seg noe nytt og noe spennende. Vi skal for første gang gjennomføre vårt helt nye og delvis digitale, og asynkrone, kurs i forbedringsarbeid. Gjennom dette siste semesteret har vi planlagt, utviklet og filmet til sammen 5 moduler som utgjør det nye introduksjonskurset. Kurset annonseres i midten av august, med oppstart for første kull i september.

De tre første modulene er helt digitale og gjennomføres asynkront. De to siste modulene består av samlinger og et praktisk forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag. Kurssamlingene vil alternere mellom å være fysiske og digitale. Første gang kurset tilbys gjennomføres samlingene fysisk i Tromsø.

Gøril Heitmann
Gøril Heitmann, Ass.Udir. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

«For UiT er det viktig å drive kontinuerlig forbedring, ettersom UiT stadig stilles nye krav for å fylle samfunnsoppdraget i Nord-Norge. Å endre på egne vaner kan være mer krevende enn å se hva andre kan gjøre bedre. Det kan være krevende å være endringsagent, men det er verdt det – for det er en fantastisk følelse å lykkes. Etter kurset vil du bygge handlingskompetanse sammen med dine kollegaer og leder.» -Gøril Heitmann, Assisterende universitetsdirektør

I første omgang vil hvert kurs ha plass til 18 deltakere, og vi håper å tilby to til tre kurs hvert semester. Vi gleder oss til å møte deg der.

– Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.

Bedre møter med “flipped classroom”?

Kan man bruke prinsipper fra undervisningsmetoden omvendt undervisning (flipped classroom) på et arbeidsseminar eller møte? Tanken slo oss nylig etter å ha holdt en presentasjon og det atter en gang ikke var nok tid til alle spørsmål, refleksjoner og diskusjoner. Flipped tekst

Noen ganger har vi behov for å informere og i tillegg diskutere og avklare spørsmål i et møte, men i en hektisk arbeidshverdag med full møtekalender er det ikke alltid nok tid til dette. En vanlig men ikke særlig effektiv løsning er å utvide møtetiden, særlig ikke når folk med fulle kalendere skal delta i møtet. Vi har derfor i det siste forsøkt en ny tilnærming, inspirert av undervisningsmetoden omvendt undervisning. Som en test har vi spilt inn presentasjoner (gjennom bruk av Teams og lastet opp i Stream) som møtedeltakerne har fått på forhånd. På denne måten har vi frigjort tid i selve møtet til diskusjoner. (Her er et av våre egne eksempler på innspilt presentasjon: Hva er fremragende service?)

Totalt sett sparer vi ikke så mye tid på dette, men kanskje øker vi fleksibiliteten for møtedeltakerne ved at deltakerne kan forberede seg til møtet når det passer dem. Opplegget forutsetter så klart at møtet har en tydelig agenda, hvor oppgavene som må forberedes forklares godt, og ikke minst at deltakerne faktisk forbereder seg.

19360644-flipped-classroom-concept-on-blackboardDe siste ukene har vi testet dette ut med rundt sytti ansatte på UiT, og det viser seg at de aller fleste har forberedt seg godt ved å se på presentasjonsfilmene på forhånd. Flere har meldt fra at de er fornøyde med å kunne forberede seg på forhånd, mens noen har sagt at de syntes det ble litt vel mye forarbeid. Selv opplever vi at diskusjoner og refleksjoner i møtet får høyere kvalitet når deltakerne har sett på presentasjonene på forhånd. Dersom du vil lese mer om effekten av omvendt undervisning kan vi anbefale denne artikkelen skrevet av Torstein Låg og Rannveig Grøm Sæle: Does the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis.

Det er alltid interessant å utforske noe nytt og lære mer. Gode møter forutsetter at de som deltar er forberedt til det som skal skje, men ikke alle møter trenger videopresentasjoner som forberedelse. Skal du derimot arrangere et møte/workshop der diskusjoner og refleksjon er den viktigste delen, og det er behov for en introduksjon/presentasjon først, så kan teknikker fra omvendt undervisning være noe å teste ut.

Uavhengig av ideen om å bruke omvendt undervisning, så mener vi at vi ved UiT har stort potensiale for å gjøre møter bedre ved å hjelpe deltakerne til å forberede seg. Neste gang du sender ut en møteinvitasjon kan du jo teste hvordan det fungerer å lage en enkel agenda og en enkel instruks om hvordan deltakerne best kan forberede seg til møtet.

-Karin Eilertsen

Be the first to like.

Sammen bygger vi fremtidens universitetsadministrasjon

Det siste året har vi jobbet mye med utviklingsprogrammet for administrasjonen, med mål om å skape helhetlige tjenester for våre brukere. Sammen med de andre som har deltatt i arbeidet med å utvikle og brukerteste UiTs tjenestekart, og i møter/diskusjoner med ansatte og ledere har vi utfordret oss i å tenke nytt om service, tjenester og hvordan vi kan samhandle på tvers av den organiseringen vi har. Samtidig er det fortsatt mange som ikke har hørt så mye om utviklingsprogrammet og da passer det jo fint å skrive en blogg om pilotarbeidet som starter i disse dager.

Utviklingsprogrammet (2)Utviklingsprogrammet består av seks løp. I starten har vi jobbet mest med løpet Tjenestetilbud. Tanken er at når vi vet hvilke tjenester administrasjonen faktisk tilbyr så kan vi jobbe videre med arbeidsprosessene som inngår i tjenesten, kommunikasjon internt og eksternt og diskutere hvordan tjenestene kan ledes. Utviklingsprogrammet er i realiteten et stort kulturarbeid der vi bygger felles identitet og en profesjonell servicekultur.

Vår første versjon av et tjenestekart ble utviklet gjennom hele 2020. Kartet i seg selv vil jo aldri være statisk og vil alltid være i endring, men det gir oss en mulighet til å se på våre tjenester på en annen måte enn vi er vant til. Tjenestene på kartet sier ikke noe om hvem som bidrar inn eller utfører jobben, og en tjeneste på kartet vil for en bruker (altså de vi i adm gjør jobben for) oppfattes som helhetlig. Den første versjonen av tjenestekartet er nå så god som vi kan lage den med innsats først og fremst fra administrasjonen. Det er nå arbeidet virkelig starter med å se nærmere på hver enkelt tjeneste.

Fem tjenester er, etter en bred prosess, valgt ut som piloter som settes i gang nå i mars og over en periode på ca 12 uker. I pilotene skal vi sette opp et virtuelt serviceteam for hver tjeneste, og dermed teste ut hvordan samhandling kan foregå på tvers av enheter og administrative nivå. Et serviceteam vil bestå av ansatte som jobber innenfor området for den enkelte pilot, uavhengig av nivå og hvilken enhet man er ansatt i. Sammen med brukerne av tjenesten skal teamet arbeide med å forstå brukernes behov og forventninger til tjenesten, og hva god service i tjenesten innebærer.

Alle tjenester er ulike. Noen har jobbet mye med å beskrive innholdet i tjenesten og det finnes allerede gode samarbeidsarenaer for de som jobber i tjenesten. Andre tjenester på tjenestekartet må starte med å definere hva tjenesten er, og hva den faktisk inneholder. Dette gjør at de ulike pilotene vil ha behov for å arbeide med forskjellige problemstillinger til ulik tid. Det viktigste er at brukernes stemme kommer godt med i arbeidet.

Hvis du ønsker å lære mer om utviklingsprogrammet og ikke minst arbeidet med pilotering av tjenester kan du sjekke ut disse to filmene (filmene ligger på UiT Stream og vil bare kunne sees av ansatte ved UiT):

FILM: Om utviklingsprogrammet og arbeidet som er gjort til nå (12 minutter)

FILM: Om pilotering av tjenester som starter nå i mars 2021 (19 minutter)

Har du spørsmål om utviklingsprogrammet og/eller pilotfasen, ta kontakt med Karin Eilertsen eller Svein Are Tjeldnes.

-Karin Eilertsen og Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.

Healthy meeting standards promote successful employee responsibility

“I glance at my watch – my present meeting has not ended, yet my next meeting has already started.”

This particular feeling is not a pleasant one. Successful employee responsibility has, among other things, to do with making sure to arrive on time for meetings. møtevett UiT UiT has therefore decided that all meetings are to start 15 minutes past the hour and end no later than on the hour sharp. As a result we are all set and ready to practise successful employee responsibility. However, this requires that everyone must follow up regarding this!

In addition to arriving on time successful employee responsibility requires that you always attend a meeting well prepared. It is quite likely that your presence at a particular meeting isn’t simply a coincidence. There is someone who would like to hear your point of view, your perspectives and your attitude regarding a particular matter. And if you happen to be uncertain about your participation at a particular meeting, do ask!

According to UiT´s strategy, we will have outstanding management and employee responsibility. This means, among other things, that we must encourage and back one another, make our colleagues efficient and avoid second rounds. Once you are at a meeting raise your hand and express your point of view and share your thoughts and ideas. It is too late to do this in the corridor after the meeting only to the person who was sitting next to you. Disagreements at a meeting are not only allowed, but even an advantage as each of us has different competences and views, and this ensures that all aspects of a matter will be discussed. It is very rarely the case that someone has the key, but rather so that a favourable conclusion/solution is reached through dialogue. However, do stick to the agenda.

Just as important as contributing is listening! When you have a lot of enthusiasm related to a particular matter, it is essential to really listen to others rather than focusing on your own next argument.

Occasionally you may notice that a colleague/manager is becoming frustrated or annoyed, and then you must keep in mind that the reason for this reaction may be his/her immense enthusiasm. Make sure that you treat this colleague/manager with respect and be curious about the reason for his/her point of view.

We have grown into a large multi-campus university. How do we take this into consideration when we are organizing a meeting? Should those who are available and present meet in person and those few who are not join the meeting “on the wall”/digitally? If we are to organize a meeting in accordance with successful employee responsibility and if the topics in question allow for this, the main rule is as follows: If one participants must join the meeting “on the wall”/digitally, all participants must sit at his/her individual PC! This represents successful employee responsibility in that this makes everyone feel included and every participant attends the meeting in an equal manner. Further, everyone raises his/her hand in the same way, and both sound and audio/video are the same for everyone irrespective of their geographical location. When all participants sit at their own PCs, the effect is increased flexibility for all participants, and this may represent the most efficient and environmental form of meeting with respect to certain meetings.

If you are participating at a meeting digitally, mute your microphone when you are not talking and SWITCH YOUR CAMERA ON! This represents successful employment responsibility! How do you like talking to a “wall”/picture compared to talking to a number of live faces who nod, smile and really listen? Give that a thought next time you participate at a meeting.

Link to UiT meeting standards. (English version)

Have a successful meeting!

Best regards,

-Gunhild

Be the first to like.

Friskt møtevett for godt medarbeiderskap

«Jeg ser på klokka, møtet er ikke over, men neste møte har allerede startet.»

Den følelsen er ingen god følelse. Godt medarbeiderskap handler blant annet om å ta ansvar for å komme tidsnok til møter. møtevett UiTDerfor har UiT besluttet at alle møter skal starte 15 minutter over hel, og avsluttes senest ved hel time. Alt ligger derfor til rette for at du kan utøve godt medarbeiderskap. Men, det betyr at alle må være tro til dette!

Utover å møte presis fordrer godt medarbeiderskap at du stiller godt forberedt. Det er antakelig ikke tilfeldig at akkurat du er invitert inn i møtet. Noen ønsker dine meninger, perspektiver og holdninger til en sak. Og hvis du er usikker på hvorfor akkurat du skal være med i det møtet, så spør!

I UiT sin strategi står det at vi skal ha fremragende ledelse og medarbeiderskap. Det betyr blant annet at vi skal spille hverandre gode, gjøre våre kollegaer effektive og unngå omkamper. Når du først er i møtet, rekk opp hånda og si hva du mener, del tanker og ideer. Det er for sent å gjøre det til sidemannen på gangen etterpå. Det er faktisk lov, og bra, å være uenig i møtet, for alle har med seg ulik kompetanse og holdninger og man får belyst alle sider av saken. Det er veldig sjeldent at noen sitter på en fasit, men man snakker seg gjerne frem til en god konklusjon/løsning gjennom dialog. Men hold deg til agendaen.

Like viktig som å bidra, er å lytte! Kunsten når man er engasjert i en sak, er kanskje å virkelig lytte når andre har ordet, i stedet for å bruke fokus på ditt neste argument

Noen ganger kan du høre en kollega/leder bli frustrert eller irritert, og da må du tenke på at det kan ligge et enormt engasjement bak. Møt dem med respekt og vær nysgjerrig på hva som ligger bak deres mening!

Vi er blitt et stort flercampus- universitet. Hvilke vurderinger gjør vi i så måte, når vi skal invitere til et møte? Skal vi som kan, møtes fysisk og så har vi med oss noen få som «henger på veggen»? Hvis vi skal arrangere møte i medarbeiderskapets ånd og temaene tillater det, da er hovedregelen som følger: Hvis én må «henge på vegg», skal alle sitte på hver sin pc! Dette er godt medarbeiderskap ved at det oppleves mer inkluderende og alle stiller i møte på likt. I tillegg ber man om ordet på samme måte, og alle får lik lyd og bilde uavhengig av geografisk tilhørighet. Når alle deltar fra egen maskin øker det fleksibiliteten for møtedeltagerne og for noen møter er dette den mest effektive og miljøvennlige møteformen.

Hvis du deltar på et møte digitalt; demp mikrofonen når du ikke har ordet og SLÅ PÅ KAMERA! Det er godt medarbeiderskap! Hvordan synes du det er å snakke til en «vegg»/ stillbilde kontra til en rekke levende ansikter som nikker, smiler og virkelig lytter? Det kan du tenke på neste gang du deltar i et digitalt møte.

Godt møte!

Beste hilsen, Gunhild

-Gunhild Guttvik

Be the first to like.