Tag Archives: Kurs

Steg for steg – kolleger ved UiT inspirerer!

Forbedrkurs2
-Kursdeltaker

Denne uken var det avslutning for det første kullet på UiTs nye kurs i forbedringsarbeid. Gjennom fem digitale og fysiske moduler har de 10 deltakerne over noen uker gjennomført et eget forbedringsprosjekt i egen arbeidshverdag. I den avsluttende modulen presenterte deltakerne arbeidet de har gjort. Etter å ha hørt alle presentasjonene satt jeg tilbake med en sterk følelse av inspirasjon. Det var rett og slett veldig moro å lytte til hvordan kolleger har tatt tak i noe som ikke har fungert helt godt i egen arbeidshverdag, brukt metoder og verktøy fra kurset og satt i gang systematisk arbeid for å forbedre situasjonen. Noen ganger er det første steget det lengste – det å sette i gang.

Forbedrkurs1Når det første steget blir tungt å ta er det alltid god hjelp i å få støtte fra kolleger rundt seg. På den måten har kurset i forbedringsarbeid ikke bare gitt påfyll av verktøy og metoder, men også laget rammer for et nettverk av kolleger som bidrar med inspirasjon. Å gjøre et eget forbedringsarbeid er en integrert del av kurset og dermed blir det et godt insentiv til å ta det første steget.

Forbedrkurs3
– Kursdeltaker

Det neste kullet har oppstart allerede mandag 1. november. Dersom du er nysgjerrig på kurset og ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med forbedringsteamet. Vi tar sikte på å tilby dette kurset 1-2 ganger hvert semester.

-Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.

Nytt kurs i forbedringsarbeid

Denne bloggen er tidligere publisert på intranett.uit.no

Først og fremst: God sommer! Antakeligvis er flere av dere allerede på ferie, en velfortjent sådan. For noen måneder vi har bak oss! Selv skal jeg benytte ferien til å oppleve noen deler av Norge jeg aldri før har sett, og jeg skal ta tempoet ned et lite hakk. Når det er sagt, så kjenner jeg også at jeg gleder meg til høstens semesterstart. For meg er semesterstarten alltid fylt med både spenning og en følelse av at det vi gjør ved UiT er viktig for veldig mange.

Utsnitt fra kursfilm
Utsnitt fra en av filmmodulene

For oss i forbedringsteamet vil høsten også bringe med seg noe nytt og noe spennende. Vi skal for første gang gjennomføre vårt helt nye og delvis digitale, og asynkrone, kurs i forbedringsarbeid. Gjennom dette siste semesteret har vi planlagt, utviklet og filmet til sammen 5 moduler som utgjør det nye introduksjonskurset. Kurset annonseres i midten av august, med oppstart for første kull i september.

De tre første modulene er helt digitale og gjennomføres asynkront. De to siste modulene består av samlinger og et praktisk forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag. Kurssamlingene vil alternere mellom å være fysiske og digitale. Første gang kurset tilbys gjennomføres samlingene fysisk i Tromsø.

Gøril Heitmann
Gøril Heitmann, Ass.Udir. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

«For UiT er det viktig å drive kontinuerlig forbedring, ettersom UiT stadig stilles nye krav for å fylle samfunnsoppdraget i Nord-Norge. Å endre på egne vaner kan være mer krevende enn å se hva andre kan gjøre bedre. Det kan være krevende å være endringsagent, men det er verdt det – for det er en fantastisk følelse å lykkes. Etter kurset vil du bygge handlingskompetanse sammen med dine kollegaer og leder.» -Gøril Heitmann, Assisterende universitetsdirektør

I første omgang vil hvert kurs ha plass til 18 deltakere, og vi håper å tilby to til tre kurs hvert semester. Vi gleder oss til å møte deg der.

– Svein Are Tjeldnes

Be the first to like.

Live as you preach!

Processveilederkurs 2019A couple of weeks ago, the improvement team at UiT delivered training for process guides and facilitators. Through two three-day courses, we trained 21 leaders and employees in continuous improvement and facilitation competencies. Lean core values, principles, tools and techniques were discussed, practiced and reflected upon. We aim to design our training as interactive and practical as possible, as we believe learning is strengthened through doing and training.

A new feature in this particular course was a stronger emphasis on broader facilitation competencies and skills. This part of the course is built on the 6 core competencies as described by the International Association for Facilitators, and the facilitation model developed by Svein Are Tjeldnes (UiT) and Stephen Yorkstone (Edinburgh Napier University).

The courses were very well received, and the feedback and evaluation indicated successful and valuable days of learning. In addition to the participant’s evaluation directly after the courses, we (the improvement team) made notes of possible improvements throughout each session. In the end we had a total of over 30 small and large improvement suggestions noted on post-its (of course).

This is a rather large material, and we faced the risk of evaluation oblivion – not doing anything with any of the suggestions. In our busy days, we could easily have put all the notes aside thinking we’ll go through them all “later” or “a few days before” the next time we deliver the training. Instead, we took it upon us the very next day, using a tool we refer to in the training itself – a prioritization matrix.

Prioritization matrix2We went through each suggestion, post-it by post-it, and measured them against the two dimensions; “high/low impact” and “high/low effort”. It took us about an hour to go through all of them. (We threw away some of them as either not an improvement suggestion or not relevant). In the end we had 17 improvements in the matrix, all ready prioritized. By the end of the day, most of them were implemented (slides, examples, manuscript, exercises changed). The result is, that the course material and game plan is revised and improved, ready to go when needed. The work is allready done, and we have used tools and techniques we teach others to use (at the same time creating a new example). Sometimes it is worth reminding ourselves of this – to live as we preach!

– Svein Are Tjeldnes, Frank Lindrupsen & Karin Eilertsen

10 people like this post.

Say it, do it, and improve it! – Impressive learning impact

For two days, UiT The Arctic university of Norway visited the Business Improvement Team (BIT) at the University of Strathclyde to attend their “Lean for Leaders” course in September this year. The strong collaboration between the improvement teams at the two universities has arisen from the LeanHE global network, allowing us to tap into a large joint source of knowledge, experience and expertise.

Following John Hogg’s (Director of Continuous Improvement) Erasmus+ visit to Tromsø in April, we managed to visit Glasgow this September. An excited group of 10 UiT leaders (and two from the improvement team) met early on Sunday morning at the Airport in Tromsø, suddenly realising that travelling to Glasgow is not a walk in the park. Anyway, the journey was pleasantly uneventful. After being welcomed by our host, a nice social evening and a short but efficient night’s sleep, we were all ready to attend Strathclyde’s well renowned lean course.

Graham Ross led us through two days of intense learning, instructive (and FUN!) exercises, lots of reflection, all with a well-balanced sense of humour (I won’t repeat the one with KAI-COSTA though) and participant challenges. With the help of John Hogg, Susan Ali and Susan Hillis we managed to cover topics like the two main Pillars of Lean, the 5 Core Principles, the 8 Wastes, Value Stream Mapping, Evidencing Benefits, Lean Leadership Model, Improvement Kata, 5S, and even more.

In addition to all the expert (and friendly) teaching, coaching and training delivered as part of the course, my feeling is that it was one point in particular that enhanced learning for our group – and made for a classic and powerful Eureka-moment: We could actually witness ourselves that Graham and the rest of the BIT practice what they preach. After going through extensive training with examples and models, we could pop into the next room and witness them working on actual improvement processes throughout the university exactly the way they taught us. They told us how to do it, and showed us they were doing it.

We cannot recall ever having had that same experience in any other course we have attended. It is not even all about the processes they are working on, but the whole way the team is organised and how they work together. The office space, the project rooms, the course room, the mind-set of the team members, and even the storage space and cupboards are all live examples of working in a continuous improvement environment. Inspirational!

Yet, after all this, there is more. The whole key, of course, is not only to practice as you preach but also to evolve and improve. With the BIT’s Daily Stand Up meeting, they aim not only to help others improve, but to improve their own way of doing it. In short, impressive.

For our part, it remains for us to put some of the new knowledge to good use. Our improvement team will work closely with each of the ten participants to ensure that they will get support to form and initiate their own improvement projects within their teams. For us especially, it has been rewarding to be able to learn from colleagues with more experience and to be able to have ten leaders from UiT attend this course at Strathclyde (not easy or cheap to make this happen). Most importantly though, I look forward to following our leaders’ improvement projects and evidencing the impact this collaboration will have on our organisation. And you can all feel safe that we will share how things move on from here in another blog.

To sum it all up: Say it – Do it – and then  Improve it!

Huge thanks to John Hogg, Graham Ross, Susan Ali and Susan Hillis for letting us tap into their way of working and for being such excellent hosts for our arctic band of travellers.

-Svein Are Tjeldnes & Julia Sempler

14 people like this post.

Et perfekt hjem

Hva skal til for å få 21 voksne kursdeltakere til å hive seg over legobrikkene med samme iver som en 6-åring på julaften? Det er lett. Det er bare å arrangere kurs om lean-prinsipper.

Forrige torsdag arrangerte Lean Forum Tromsø (LFT) et praktisk kurs i grunnleggende lean-prinsipper på UiT Norges Arktiske Universitet. LFT er et nettverk bestående av enkeltpersoner og organisasjoner/bedrifter som har interesse for, og arbeider med, lean og forbedringsarbeid. Det har lenge vært et ønske fra styret i LFT å kunne tilby en kursrekke for nettverkets medlemmer, og endelig ble det anledning til å komme i gang.

Kurset ble raskt fulltegnet og det var en forventningsfull gjeng som møttes til 3 timers praktisk læring, for anledningen med UiT som vertskap. De ca. 20 deltakerne kom fra forskjellige bedrifter og organisasjoner i Tromsø, for eksempel UNN, Norsk Polarinstitutt, Drytech, Skatteetaten m.fl. Kursholderne, Ina Sandberg fra Norsk Helsenett og Guri Homb Hansen fra Tromsø Kommune, gikk rett på sak og startet med de 5 kjerneprinsippene i lean. Med det som grunnlag fikk deltakerne uten videre gå i gang med den praktiske øvelsen, legobygging – en klassiker innen leankursing. Jobben bestod i å bygge to perfekte hjem etter utleverte instruksjoner, samtidig som de tok tiden på hvor lang tid de brukte. De ferdige produktene ble også målt på kvalitet samtidig som hver gruppe måtte vurdere egen trivsel under arbeidet.

Det slutter aldri å overraske meg hvor engasjert folk blir på slike kurs, med spill og enkel konkurranse. Så snart gruppene går i gang med oppgaven er fokuset helt enestående og alt annet blir uviktig. Mellom hver runde med produksjon av perfekte hjem ble lean-prinsipper og teori gjennomgått av kursholderne, og hver gruppe fikk gjennomføre egne tavlemøter med sikte på forbedring av byggeprosessen. Det var inspirerende å se hvor store forbedringer de enkelte gruppene klarte å få til, og hvor godt øvelsen illustrerte verdien av lean-prinsippene i praktisk bruk. Jeg vil rette en stor takk til Ina og Guri for å holde et morsomt, innholdsrikt og nyttig kurs, til deltakerne for høyt engasjement og gode diskusjoner og ikke minst til Lean Forum Tromsø som tok initiativ til og la til rette for gjennomføring av kurset.

Du finner mer informasjon om Lean Forum Tromsø på facebooksiden: www.facebook.com/leanforumtromso

-Svein Are Tjeldnes

8 people like this post.