Ny grunnskolelærerutdanning i Tromsø – struktur på utdanninga

Edit 06.08.18: Denne strukturen har blitt oppdatert, så dette innlegget er allerede litt utdatert. -SL

Høsten 2017 starter UiT den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen (GLU), som avløser den 5-årige integrerte mastergraden i lærerutdanning (IMA-LU).
Dette innlegget handler i hovedsak om studiested Tromsø. Studiested Alta følger en litt annen struktur (men har de samme emnene/emnekodene.)
Administrasjon og ledelse ved ILP har etter flere runder landet på en struktur for hele utdanningen.

Emnekoder:

 • Det er planlagt til sammen 92 emnebeskrivelser for den nye lærerutdanningen.
 • En del av emnene kan 1-7-utdanningen og 5-10-utdanningen ta sammen. (Markert i oransje i tabellen over.)

Eksempel 1: GLU 5-10 med Matematikk som fag 1, Naturfag som fag 2 og Musikk som fag 3

Eksempel 2: GLU 1-7 med master i begynneropplæring, Norsk fordypning, RLE som fag 3 og Mat & helse som fag 4

Merknader til strukturen

 • Forskning og utdannings (FOU) og Profesjonsutvikling og elevkunnskap (PEL) utgjør 5+10 stp. i både 1. og 2. studieår – i både 1-7 og 5-10 -utdanningene.
  Disse emnene legges over to semester for å integrere de best mulig i utdanningene.
  Konsekvensene er at blant de tre fagene de skal ta samme år(på 15 stp.) må ett ligge på høstsemesteret, ett på vårsemesteret og ett over to semester.
 • Selv om det er mulig å ha fellesemner for både 1-7-studenter og 5-10-studenter er det ikke alltid ønskelig. I f.eks. Matematikk vil studenttallet gjerne overskride 60 studenter, og de måtte ha blitt delt opp allikevel. Det er eksisterer dermed “fellesemner” som går hver for seg for 1-7 trinn og 5-10 trinn. I disse tilfellene får 1-7-emnene en B bak emnekoden, og 5-10 trinn får en U bak emnekoden. F.eks. LER-1100B og LER-1100U (Norsk fellesemne). Innholdet i emnene vil være det samme, men studentgruppene vil få undervisning hver for seg.
 • I 5-10-utdanningen er de 10 fagene gruppert i to bolker.
  • Norsk, Engelsk, Matematikk, Samfunnsfag og Naturfag ligger i bolk A (15+15 studiepoeng over ett år, første eller andre studieår).
  • Kroppsøving, Kunst og håndverk, Mat & helse, Musikk og KRLE ligger i bolk B (15+15 studiepoeng over to år, første og andre studieår).
 • Dette gir noen begrensninger.
  • Man må ta to emner fra bolk A og ett emne fra den bolk B.
  • Dersom man ønsker å ta et fag fra den bolken B som fag 1 eller fag 2, må man velge samfunnsfag eller naturfag fra bolk A (fag 3). Dette er fordi man må ha 60 stp.  i norsk, engelsk og matematikk for å ha undervisningskompetanse på 5-10 trinn. Disse fagene kan dermed ikke tas som fag 3.

Skjematisk struktur

Håper dette var oppklarende. Ta kontakt dersom noe er uklart.

Sigurd Langseth
Rådgiver IMALU/GLU Tromsø
sigurd.langseth@uit.no 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *