Skjønnlitteratur i skulen

Eg kom over ein interessant artikkel om skjønnlitteratur i skulen som eg synes er verdt nærmare lesing; Skjønnlitteratur for kosen Skjønnlitterære tekstpraksiser på mellomtrinnet, slik lærere forteller om dem. Siri Hovdal Ottesen og Aasfrid Tysvær.  Artikkelen har som formål å fortelje om tekstpraksisar i norsk skule, og korleis ein arbeider …

KJ-lyd til SJ-lyd?

Korleis smakar sjøttdeig av sjylling for deg? Klarer vi oss utan kj-lyden? Ja, i aller høgste grad. Vi kan gjere oss forstått uten, og det regnes dessuten ikkje som ein fonetisk feil å seie sjøttdeig, sjylling, sjoler og det som verre er. Språkforskerane Gram Simonsen og Moen (2006) seier at …

Literacy, kva er no det?

Omgrepet literacy er vanskeleg å definere fordi det rommer så mykje. Eg vel å behandle literacy som den tekstbagasjen ein ber med …