Literacy, kva er no det?

Omgrepet literacy er vanskeleg å definere fordi det rommer så mykje. Eg vel å behandle literacy som den tekstbagasjen ein ber med seg. Då med tekst som utvida omgrep. I skulen skal vi sikre at elevane får tilgang til tekst, kultur og skriftleg kompetanse slik at dei kan fungere i …