Currently browsing

October 2020

Literacy, kva er no det?

Omgrepet literacy er vanskeleg å definere fordi det rommer så mykje. Eg vel å behandle literacy som den tekstbagasjen ein ber med …