KJ-lyd til SJ-lyd?

Korleis smakar sjøttdeig av sjylling for deg?

Forhåndsvisning av bilde

Klarer vi oss utan kj-lyden? Ja, i aller høgste grad. Vi kan gjere oss forstått uten, og det regnes dessuten ikkje som ein fonetisk feil å seie sjøttdeig, sjylling, sjoler og det som verre er.

Språkforskerane Gram Simonsen og Moen (2006) seier at vi frå eit språkforskningsperspektiv bør la oss fascinere av at vi får oppleveie ei språkendring. Dei er mer oppteken av samfallet av lydane, enn det språklege forfallet kritikeran fremme. Eg skal innrømme at eg tilhøyre dei kritiska røstana som ser på endringa som eit språkleg forfall. Dels fordi eg bor i utkant Noreg, kor vi i mye større grad har greid å behalde kj-lyden. Dels fordi eg antageleg er farga av at det i mi oppvekst var å reikne som talefeil. Og dels fordi eg synast vi må tøre å stå ved nokon språklege premissar. Dette er eit av dei språklege premissane som eg ikkje vil rikke ved. Eg registrere at det ikkje lenger er å reikne som talefeil, i mine øyrer burde det i prinsipp ikkje reiknast som skrivefeil heller da. MEN. 

Her vil eg seie at lærare og andre kritikera er ein marginalisert diskurs, korleis skal vi klare å stå imot noko språkforskera seier at er ei naturleg utvikling?

 

Litteratur:

Simonsen, Hanne Gram og Moen, Inger (Språkrådet 06)

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2006/Spraaknytt_1_2006/Fonetisk_perspektiv/

Ording, Oda (2018) NRK intervju med språkforsker Olaf Husby

https://www.nrk.no/kultur/sprakforsker-om-skj_kj-lyden_-kan-ende-med-at-vi-bare-sier-_s_-1.14297342

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *