Skjønnlitteratur i skulen

Eg kom over ein interessant artikkel om skjønnlitteratur i skulen som eg synes er verdt nærmare lesing;

Skjønnlitteratur for kosen

Skjønnlitterære tekstpraksiser på mellomtrinnet, slik lærere forteller om dem. Siri Hovdal Ottesen og Aasfrid Tysvær. 

Artikkelen har som formål å fortelje om tekstpraksisar i norsk skule, og korleis ein arbeider med skjønnlitteratur i skulen, og da spesielt i norskfaget. Artikkelen er basert på teoriar om leseopplæring, forsking og intervju med norsklærarar. Her får ein eit innblikk i lærarar sine skjønnlitterære tekstpraksisar i klasserommet.

Paradokset i denne artikkelen er at Ottesen og Tysvær fremmer den litterære samtalen og skriv at det blir lese for lite skjønnlitterære tekster i grunnskulen. Funna deira viser at det blir lese veldig mykje skjønnlitteratur på mellomtrinnet, men elevane les på eigenhand. (Ottesen og Tysvær, s. 63).

 

  • Kva slags fordeler/ulemper er det ved å la elevane lese på eigenhand?
  • Bør ein som lærar styre den skjønnlitterære lesinga i større grad?

 

Lenke til artikkelen i Norsklæreren #4 2017

https://static1.squarespace.com/static/5d00b418d9cad80001fc3882/t/5d68dd78521bde00013cb88a/1567153531914/NL+4-17+OttesenTysvær.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *