Currently browsing author

Tordis Waage

Skjønnlitteratur i skulen

Eg kom over ein interessant artikkel om skjønnlitteratur i skulen som eg synes er verdt nærmare lesing; Skjønnlitteratur for kosen Skjønnlitterære tekstpraksiser …

KJ-lyd til SJ-lyd?

Korleis smakar sjøttdeig av sjylling for deg? Klarer vi oss utan kj-lyden? Ja, i aller høgste grad. Vi kan gjere oss forstått …

Literacy, kva er no det?

Omgrepet literacy er vanskeleg å definere fordi det rommer så mykje. Eg vel å behandle literacy som den tekstbagasjen ein ber med …