Feltarbeid på Digermulen sommer 2017

Små kunstverk og Silicon Valley

Av Linn Novis.

Så var vi her, store og små.

I år, 8 paleontologer og 2 små rekrutter og en i pappaperm. Den minste (14 mnd) får fossiler bokstavelig talt inn med morsmelka.

Mens de 8 store går innover fjellet hver dag og leter etter fossiler så finner de minste spennende steiner og lager små kunstverk på stranda.

Fantasy Apidellas made by the kids.
Embla And Hulda explore the Cambrian rocks.

Vi finner mange fantastiske fossile spor etter trilobitter her på Digermulen. Disse sporene gir oss et unikt glimt av dyrets liv «en dag» i tidlig kambrium. De fineste fossilene fyller vi sekkene med og tar  med tilbake til Tromsø Museum. Men noen av disse fossile sporene sitter så godt fast i fjellveggen (typisk at disse også er de største og flotteste) at eneste måte å få de løs er flere dagers arbeid med brekkjern, hammer og rå paleontologisk muskelkraft.  Og selv om vi skulle få blokken løs er det en annen historie å frakte den ned fra fjellhyllen nesten i toppen av den navnløse store dalen som fører ned til campen vår.  Så da må andre teknikker til.

Silikon er et meget anvendelig materiale. Pensler man silikon på stein, legger den seg i alle kriker og kroker.  Når dette størkner kan en dra det av steinen. Dette gjør at vi får et perfekt avtrykk av alle de spennende detaljene vi forskere trenger for å kunne forstå sporet dyret lagde.

Og ikke minst, vi klarer å bære med oss avtrykket ned den lange veien tilbake til campen.

Da denne dalen huser de de flotteste spor og fossiler her på Digermulen, studert av nyskjerrige forsker og avbildet i en rekke magasiner, synes vi det er på sin plass å omdøpe dalen til Silicon Valley.

Jan Ove Ebbestad prepares himself for a dirty job.

 

Linn applying the silicon on the fossil trilobite traces.

 

Carry the mould down the silicon valley

Fieldwork on Digermulen, summer of 2017

Silicone Valley and works of art

By Linn Novis.

Here we are again, grown ups and kids alike.

This year, eight palaeontologists, two recruits and one grown up on paternal leave. The youngest (14 months) is basically being fed fossils together with mother´s milk.

While the eight palaeontologists hike up the valleys every day searching and mapping fossils, the youngest find their treasures and produce works of art on the beach.

On Digermulen we find an amazing array of trace fossils produced by trilobites and organisms, giving us a unique window into animal life in the early Cambrian. The best examples we will stuff down into our backpacks and bring back to Tromsø University Museum. But, some of these traces are nearly impossible to bring back (typically the largest and best ones); the only way to break them from the rock is through days of had work with hammers, crowbars and raw palaeontological muscle power. Even then, when the traces are loose, transporting them down from the top of the valley to our camp by the beach is no simple feat. That´s when other techniques come in handy.

Silicone rubber is a most useful material used in palaeontological fieldwork, spreading it thinly on a rock surface produces a perfect copy of all the cracks and fossils visible. After setting, it can be

pulled off the rock in a thin layer, almost like a rock hide. This give us a perfect mould of the surface and allows us to study and understand the trace fossils made by the animals. And last but not least, a cast is substantially easier to carry down the valley. This valley is home to some of the finest fossils found from the early Cambrian, eagerly studied by us and published in magazines and journals, perhaps it should be called «Silicone Valley».

One thought on “Feltarbeid på Digermulen sommer 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *