Pedagogical education

2020     Pedagogical basic competency program (Pedagogisk basiskompetanse). Result, UiT – 150 hours)

2016     Balanse – Leadership development – Gender balance in research management and senior management positions in SINTEF

2010     Course: Perspectives on learning (Perspektiver på læring – Del 1 og 2).  University pedagogics, Result, UiT.

2010     Course: Course Design (Emnedesign). University pedagogics, Result, UiT.

2010     Course: Learning Activities (Ulike læringsaktiviteter). University pedagogics, Result, UiT.

2007     Course: Presentation techniques (Presentasjonsteknikk). Kjell Bertnes Kompetanseutvikling

2004     Course: Introduction to international work (Kurs i Innføring i internasjonalt arbeid). UiT/Norut

2002     Course in Cross-Cultural Understanding and Communication (UiT)