Supervision

Supervision Ph.D-Level

2020-2024    Daniel Jensen: Coastal governability in Norway and the extent to which the institutional framework enables or constrains the development of innovative industrial activities.

2018   Communicating Science, Module 1: Scientific Writing (3-stp)

Supervision Master-Level

2020-21    Eirik Jølbo Myrset: Green movements below the surface – Developments in the macroalgae cultivation industry in Norway.  Master in International Fisheries  Management (30-stp)

2020-21    Evelyn Katrin Valøy: Politisk skjønn eller objektive kriterier? En studie av lokalitetstillatelsens kriterier og lokalitets – MTB som forvaltningsinstrument. Master in Fisheries and Aquaculture Science (60-stp)

2020-21    Ingvild Hemmingsen: Implementering av havbruk til havs – kan havbruk ut til territorialgrensen øke næringens arealtilgang?  Master in Fisheries and Aquaculture Science (60-stp)

2020-21    Amalie Harland: Implementering av havbruk til havs – kan havbruk ut til territorialgrensen øke næringens arealtilgang?  Master in Fisheries and Aquaculture Science (60-stp)

2020-21    Birte Richardsen: Vil åpen gruppe kunne fungere som en rekrutteringsvei for unge fiskere i dagens fiskerisysselsettingssystem? Master in Fisheries and Aquaculture Science (60-stp)

2019-20    Fahmida Chowdhury: Public vs. Private Governance in the Norwegian Aquaculture: Can the ASC Supplement or Supplant the Public Regulations? Master in International Fisheries Management (30-stp)

2019-20    Sangam Regmi: Impact of Small-Scale Aquaculture on Rural Livelihood – A study on how an aquaculture project affects the livelihood choices of poor people. Master in International Fisheries Management (30-stp)

2019-20    Rosa Olsen: Rekruttering av fiskere på Færøyene – En studie av sysselsettingssystemet og rekrutteringsmekanismene i den færøyske fiskeflåte. Master in Fisheries and Aquaculture Management (60-stp)

2019-20    Grethe Lilleng: Kollektivt entreprenørskap – En studie av ordningen med utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring. Master in Fisheries and Aquaculture Management (60-stp)

2018-19     Ådne Leistad: Arbeidskultur i oppdrettsnæringen – En studie om driftsleders styringsform og dens innvirkning på arbeidskultur formatfisklokaliteter. Master in Fisheries and Aquaculture Management (60-stp)

2018-19     Merrick Johnston: Arctic Circular Seafood Synergies: Beyond the Bottom Line Perspectives on Full Utilization & Local Processing in Alaska & Norway. Master in International Fisheries Management (30-stp)

2018-19     Christian Vik: Seeking to legitimize: Social sustainability and legitimacy in the Traffic Light System. Master in International Fisheries Management (30-stp)

2018-19     Daniel Jensen: Havfarm 3: Governmentally driven innovations in Norwegian aquaculture – A challenge for the governing system? Master in International Fisheries Management (30-stp)

2018-19     Bjørnar Michaelsen-Svendsen: Implementation of the Traffic Light System in Norwegian salmon aquaculture – success or failure for whom?  Master in International Fisheries Management (30-stp)

2018-19     Marius Stene: Staten som innovatør – Utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring. Master in Fisheries and Aquaculture Management (60-stp)

2011    Nguyen Quoc Khanh: The application of the European Community regulation No 1005/2008 on tuna longline fisheries in Khanh Hoa province, Vietnam. Master in International Fisheries Management (30-stp)

2016   Eli Kristine Lund: Hvorfor trives kystfiskere så godt når yrket er fysisk krevende og risikoutsatt? En studie av arbeidseksponeringer i kystfiskeflåten og potensielle jobbressurser. Master in Fisheries and Aquaculture Management (60-stp)