Vær varsom med lakrisen

Glycyrrhizin er et glykosid, det vil si et organisk stoff som består av et karbohydrat(glykonet) koblet til et ikke-karbohydrat(aglykonet), som smaker minst 30 ganger søtere enn vanlig sukker.
Navnet, som jeg måtte dobbeltsjekke at faktisk var korrekt norsk skrivemåte, kommer fra det latinske navnet på lakrisroten (Glycyrrhiza glabra), og glycyrrhizin er det som gir lakrisen sødme.

Av Yikrazuul doi:10.1007/s10600-005-0171-2

I Japan brukes også glycyrrhizin i behandlingen av leverskade, spesielt i kobling til kroniske hepatitt C infeksjoner. [2]

Men lakris har også sine farer, et klinisk studie utført av forskere i Skottland og Finland [3] viser at stort inntak (>500 mg/uke) av lakris under svangerskapet medfører en økt risiko for framskyndet pubertet, høyere BMI, lavere IQ, svakere hukommelse og høyere rater av ADHD. Lakrisrot inneholder opptil 25% av glycyrrhizin[4], og selv om jeg ikke har vært i stand til å finne innhold av glycyrrhizin i vanlige produkter så har amerikanske myndigheter satt grensen til 16% av innholdet, så det kan fort bli ganske store mengder.
Glycyrrhizin har blitt identifisert som en inhibitor av 11β-hydroksysteroid dehydrogenase type 2, som i fosteret skal beskytte mot mors hormoner (som kan bli ganske intense under et svangerskap).
Faktisk sammenligner forskerne resultatene med konsekvensene av inntak av alkohol under svangerskapet, og anbefaler at gravide fremover skal bli informert om de mulige skadevirkningene av stort glycyrrhizin inntak.

Men også ikke-gravide bør være varsomme, ettersom det ikke bare er foster som har 11β-hydroksysteroid dehydrogenase type 2. Inhibering av 11β-hydroksysteroid dehydrogenase type 2 ved inntak av glycyrrhizin kan gi forhøyet blodtrykk, som heller ikke er sunt.

1 https://snl.no/glycyrrhizin
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Glycyrrhizin
3 Katri Räikkönen, Silja Martikainen, Anu-Katriina Pesonen, Jari Lahti, Kati Heinonen, Riikka Pyhälä, Marius Lahti, Soile Tuovinen, Karoliina Wehkalampi, Sara Sammallahti, Liisa Kuula, Sture Andersson, Johan G. Eriksson, Alfredo Ortega-Alonso, Rebecca M. Reynolds, Timo E. Strandberg, Jonathan R. Seckl, Eero Kajantie; Maternal Licorice Consumption During Pregnancy and Pubertal, Cognitive, and Psychiatric Outcomes in Children. Am J Epidemiol 2017 1-12. doi: 10.1093/aje/kww172
4 Omar, H. R., Komarova, I., El-Ghonemi, M., Fathy, A., Rashad, R., Abdelmalak, H. D., … Camporesi, E. M. (2012). Licorice abuse: time to send a warning message. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 3(4), 125–138. http://doi.org/10.1177/2042018812454322

Comments are disabled for this post