Monthly Archives: May 2021

Besøk på SLU

Uppsala har ikke bare et universitet. Sveriges lantbruksuniversitet har også et campus i Uppsala, Ultuna. Og her har de blant annet en avdeling for syntetisk kjemi, og der besøkte jeg i dag for å samle røngtendata sammen med Prof. Vadim Kessler på et lite molekyl fra samarbeidspartnere i Trondheim. Håpet er å kunne bruke krystallstrukturen her […]

Å veie molekyler med lys

Refeyn (uttales visst refine) har lansert et instrument som jeg fikk prøve i dag på en lokal demonstasjon. Det måler størrelsen på proteiner og andre partikler på nanonivå igjennom en mikroskop-teknikk. Det betyr at det ikke er nødvendig å merke proteinet på noen måte (slik vi ofte gjør for fluorescens), ei heller trenger det å […]