Arrhenius

Svante Arrhenius er blant de fysikere som er mest kjent som kjemikere. Og han ble født og gjorde mesteparten av sitt virke her i Uppsala.

På lørdag besøkte vi slottet Wik der han ble født, og fikk vandre i hans barndoms trakter. En stor del av motivasjonen for å reise hit til Uppsala var å bruke beregningskjemi for å bestemme Arrhenius-parametere for enzymkatalyserte reaksjoner, og derfor var det veldig morsomt at vi på sightseeing snublet over minnetavlen som var satt opp over hans minne her.

Jeg skal ikke forsøke å gi noe sammendrag av hans virke, men han lærte seg å lese på egenhånd som treåring, og fikk nobelprisen i 1903. Arrhenius-ligningen beskriver relasjonen mellom hvor fort en (kjemisk) reaksjon skjer og temperaturen. Det er interessant å merke seg at det ikke er en lov, men heller en empirisk sammenheng som har vist seg å være nyttig til modellering av kjemiske reaksjoner.

Nevneverdig er det også at han satt navn på drivhuseffekten, og postulerte sammenhengen mellom økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren og økt temperatur globalt. Greta Thunberg er også en fjern etterkommer.

Comments are disabled for this post