Å veie molekyler med lys

Refeyn (uttales visst refine) har lansert et instrument som jeg fikk prøve i dag på en lokal demonstasjon. Det måler størrelsen på proteiner og andre partikler på nanonivå igjennom en mikroskop-teknikk. Det betyr at det ikke er nødvendig å merke proteinet på noen måte (slik vi ofte gjør for fluorescens), ei heller trenger det å være i en kyvette som du bruker en evighet på å vaske.
En dråpe oppå et dekkglass som blir holdt på plass av magneter over linsen, også er du i gang. En måling tok 1 minutt.

De svarte prikkene på det som ser ut som en analog TV-skjerm er rekonstruerte bilder av enkelt-partikler. Rekonstruert fordi det ikke er mulig å bruke lysmikroskopi for å ta bilder av så små partikler. Som alltid er det nokså fancy fysikk bak (teknikken er utviklet ved Oxford universitet), men det som egentlig måles er altså inteferens mellom lyset som er blitt spredd på grunn av partiklene i løsning og lyset som reflekteres. Denne inteferensen er proporsjonal med massen.
Og basert på histogrammer over partikkel-distrubsjoner er det da mulig å tegne fine histogrammer for å finne størrelsen på partiklene i løsning.

I dette tilfellet målte jeg på proteinet kollagen, siden jeg trengte et nokså stort protein for å få godt nok signal. Og det vi ser er ganske tydelig på at det som hovedsaklig er i løsning korresponderer til trippel-heliks-formen på kollagen som jeg håpte på å få.

Hvor mye instrumentet koster vet jeg ikke, men det hadde vært veldig kjekt å ha tilgjengelig.

Comments are disabled for this post