Søknad sendt inn

Norges forskningsråd har et program for fremragende forskning, med et eget underprogram fro unge forskertalenter, der en kan søke støtte opptil 8 millioner. Jeg kan ikke avsløre så mye om prosjektet, siden vi også skal utforske kommersielt potensiale, men jeg er utrolig spent på hvordan det vil gå. Om det blir innvilget vil det gi lønn til meg (ikke 8 millioner rett på konto altså) i fire år, og en annen forsker i en kortere periode. Fakultetet har videre gått inn med finansiering for en doktorgradsstipendiat og instituttet vil dekke en tekniker i deler av perioden. Det kan bli utrolig bra! Det kan også bli veldig kjipt om prosjektet ikke får midler, som dessverre er realiteten for også veldig mange gode prosjekter. Vi får leve i håpet til sommeren når prosjektene skal være evaluert.

Samtidig er det veldig godt å ha fått levert nå, og kan rette fokuset tilbake på forskningen jeg skal gjøre her i Uppsala dette semesteret.

Comments are disabled for this post