Hypnotiserende flammer

Flammer som fortærer og flammer som gir. Det er noe eget med å sitte med bålet.
Med speiderne satt jeg i går ved leirbålet og så på flammene mens jeg forberedte meg til å sove ute uten sovepose.
Det gikk nesten bra å sove uten sovepose, men neste gang skal jeg ha sko som holder meg varm fremfor våt.
Hypnotiserende flammer
Flammer har fulgt menneskets historie. Ild har blitt brukt til å gi lys og varme. Kontrollerte branner har forberedt jord til landbruk. Samtidig har man måtte man frykte ilden, Guds dom over Sodoma og Gomorra var med svovel og ild (1. Mos 19,24), og ikke alle forsøk på å lage ild har vært like kontrollerte. Ild medfører også røyk, som ikke er sunt for oss.
Faktisk er det noen forskere som mener at utvandringen fra Afrika medførte at mennesker som tålte røyk bedre hadde et fortrinn fordi de nå måtte tåle røyken fra bål (som menneskene som ble igjen i varme Afrika ikke trengte). Denne teorien underbygges av at afrikanere i dag har høyere forekomst av lungekreft[1]. Jeg er kanskje ikke helt overbevist, men det er en underholdende teori.

Uansett er det vel liten tvil om at ild har vært og er viktig for mennesker. Men hva er ild?
Ild er resultatet av oksidering av materiale i en eksoterm reaksjon, som frigir varme, lys og reaksjonsprodukter. Det var en setning med mange voksenord…
Oksidering er prosesser der elektroner blir overført fra molekyler (eller atomer) til et annet (ofte oksygen, derav navnet).
En eksoterm reaksjon er en reaksjon som frigir energi, ofte i form av varme.
Flammen som vi ser er de varme gassene som blir frigitt i denne prosessen. Molekylene i gassen har så høy energi at de sender ut lys. Fargen på lyset vil avhenge av varmen på ilden, ild med høy temperatur vil kunne gi nesten hvitt lys, mens kaldere branner vil gi mer rødt lys. Hvis temperaturen er riktig høy vil elektronene bli løsrevet fra atomene i gassen, og denne tilstanden kalles plasma (må ikke forveksles med blodplasma som er noe helt annet). Dette skjer ikke i stearinlys der temperaturen når opptil 1400 grader celsius, men det kan skje når man sveiser med acetylen/oksygen-blanding der temperaturene kan nå nesten 4000 grader celsius. På sola er alt materiale i plasma-tilstanden, selv om sola ikke teknisk sett brenner. På sola foregår det nemlig fusjonsprosesser, ikke oksidasjonsprosesser[2].

 

Jeg savner allerede bålet

[1] S.M Platek, G.G Gallup Jr, B.D Fryer, The fireside hypothesis: was there differential selection to tolerate air pollution during human evolution?, Medical Hypotheses, Volume 58, Issue 1, January 2002, Pages 1-5, ISSN 0306-9877, http://dx.doi.org/10.1054/mehy.2001.1385.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987701913854)

[2] http://www.space.com/14727-sun-fire-oxygen.html

Comments are disabled for this post