browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Ingunn

Forståing av internett som grunnlag for kritisk digital literacy

I dette blogginnlegget vil eg gje ei oppsummering av forskningsartikkelen “It goes around the world – children’s understanding of the internet” (2019) av Sirpa Eskelä-Haapanen og Carita Kiili. Undersøkelsen består av intervju av 30 barn i alderen 7-9 år, som seinare vart analysert ved bruk av innhaldsanalyse. Tema for undersøkinga barn sin forståing av Internett … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Kritisk digital media literacy – instastories og reklame

I blogginnlegget “Literacy – eit sett med spelereglar i møte med tekst” skrev eg at “Skulen har eit samfunnsoppdrag (opplæringslova §1-1, 1998) når det kjem tel å ruste elevane tel å kunne delta i demokratiske prosessar og samfunnet ellers, noko literacy – og kritisk literacy – er ei viktig forutsetting for. Skulen skal altså forsøke … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Kva er ei “Karen”? – språk skapar debatt

På samling fekk vi i oppgåve å leite etter debattar eller korleis diskursar om språk eller norsk språk kjem til uttrykk. Det at språk skapar debatt er ikkje noko nytt – språk både provoserer og engasjerer. Korleis lydar uttalast, kva skriftspråk vi skal lære i skulen, kva ord som er “lov” eller ikkje å bruke … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Literacy – eit sett med spelereglar i møte med tekst

Heisann! Denne bloggen har blitt til som ein del av eit norskemne eg tar denne hausten på lærarstudiet. Her skal eg dele refleksjonar, meiningar og tankar eg har knytt til ulike tema og teori. Tittelen på emnet er “Masteremne i norskdidaktikk: literacy, danning og fleirspråklighet”.  Literacy, danning og fleirspråklegheit er omgrep eg har møtt nokre … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Eit ord

Eit ord -ein stein i ei kald elv. Ein stein til – Eg lyt ha fleire steinar skal eg koma yver. Av Olav H. Hauge (1966, Dropar i Austavind)

Categories: Uncategorized | Leave a comment