Ny artikkel: Do Norwegian Sami and non-indigenous individuals understand questions about mental health similarly? A SAMINOR 2 study

The Western culturally developed Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10) is a self-report measure of mental distress widely used for both clinical and epidemiological purposes – also in the multiethnic epidemiological SAMINOR studies in Northern Norway, but without any proper cross-cultural validation. Our objective was to test invariance of the HSCL-10 measurements among Sami and the non-indigenous majority population in Northern Norway (participants in the SAMINOR 2 study) and whether the previously used HSCL-10 cut-off level (1.85) fits the Sami subgroups in the study. Participants belonged to Sami core, Sami affiliation, Sami background or majority Norwegian groups. The confirmatory factor analysis framework adapted for testing of measurement invariance showed no significant measurement invariance between the groups indicating that the HSCL-10 response scale predominantly was used in the same way and that significantly different meanings were not ascribed to the same set of questions. The cut-off criteria of 1.85 as indicative of psychological distress based on Norwegian data equal a score of 1.89, 1.94 and 1.91 in the Sami core, Sami affiliation and Sami background groups, respectively. Thus, the same cut-off criterion 1.85 may be safely used in all groups. However, one should still be looking for culture-specific expressions of mental stress.

Link til artikkelen

Bildeminne: Forsknings Grand Prix finale 2012

8008564223_603e75d9a8_oFoto: Bjørn-Kåre Iversen

Bildeminne fra Forsknings Grand Prix 2012 finale sammen med Selda Ekiz.

Sammen med 7 andre deltakere deltok jeg i Forsknings Grand Prix 2012, med min forskning om diskriminering av samer.

8008563095_e24d947b4e_k

Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Arrangementet foregikk på Scandic Ishavshotell og ble sendt på NRK tv.

8008563701_330fb8baf1_o

Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Mitt ansiktsuttrykk etter at dommeren hadde gitt sin dom!

8008568604_5c0e89ccec_o

Foto: Bjørn-Kåre Iversen, Uit Norges Arktiske Universitetet.

Mitt vanlige uttrykk for jeg foreleser!

Samiske tall forteller 9 – Sami logut muitalit 9 – Kapittel 7 . Diskriminering av samer

Kapittel 7 i Samisk tall forteller 9 handler om:  Diskriminering av samer i Norge

samisketallforteller9

Selvopplevd diskriminering  av samer i Norge

 

Sammendrag

Ny forskning viser at mange samer rapporterer ulike former for selvopplevd diskriminering. Målet med dette kapittelet er å gi en oppdatert kunnskapsstatus om diskrimineringsutfordringer samer står overfor i Norge. Vi skal kartlegge forekomsten av selvrapportert diskriminering blant voksne samer i alderen 18–69 år, studere hvor diskrimineringen skjer, og identifisere hvem som utøver den, og hvordan individet forholder seg til det å bli diskriminert.

Tallmaterialet bygger på innsamlede kvantitative data fra 2012 fra 11 600 individer (både samer og majoritetsnordmenn), fra 25 kommuner i de fem nordligste fylkene i Norge. Studien er en del av helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting, kalt SAMINOR 2-undersøkelsen, som var en spørreskjemaundersøkelse som ble sendt ut til kommuner i Nord-Norge og Trøndelag.

I utvalget har omtrent én av fem opplevd diskriminering. Omtrent en tredjedel av dem som har blitt diskriminert, sier diskrimineringen har skjedd de siste to årene. Samer opplever langt oftere å bli diskriminert enn majoritetsnordmenn. Samer med sterk samisk tilknytning rapporterer den høyeste forekomsten av diskriminering, både diskriminering skjedd før de siste to årene og de siste to årene.

Den vanligste formen for diskriminering som ble rapportert av samer, var etnisk diskriminering, etterfulgt av diskriminering på grunn av kjønn og geografisk tilhørighet. Samiske kvinner rapporterte høyest for kjønnsbasert diskriminering.

 Samer opplever diskriminering på flere arenaer. Den mest vanlige arenaen er på skolen, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Videre rapporterer mange samer å ha blitt møtt med krenkelser i møte med det offentlige, på internett og når de går i butikken eller ved restaurantbesøk. Samer har opplevd/opplever i langt større grad diskriminering fra medelever/studenter, lærere/andre ansatte på skolen, arbeidskollegaer, offentlige tjenestemenn, annen etnisk gruppe enn dem selv (majoritetsbefolkningen), ukjente personer og samme etniske gruppe som dem selv (andre samer) enn majoritetsnordmenn.

Selv om mange samer opplever å ha blitt diskriminert, er det få samer som melder saker inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

 Les rapporten her