Tag Archives: chili

Red hot chili peppers

Chili-pepper(Capsicum annuum) kommer opprinnelig fra Sentral- og sør-Amerika, der  innbyggerene i fordums tider hadde chili-pepperene som et hellig krydder. Det var Christopher Columbus som tok med seg chili tilbake til Europa, og selv om chili ikke er i slekt med pepper(piper nigrum) så brukes pepperbegrepet den dag i dag om chili fordi den ble brukt […]