All posts by Lisbet Rønningsbakk

Lærerstudentene blogger om barn, ungdom og medier

Denne bloggen er en felles plattform for lærerstudenter på 4. år i emnet Kultur, identitet og danning. Studentene har et obligatorisk arbeidskrav som innebærer å publisere en bloggtekst med fokus på kulturpedagogiske utfordringer knyttet til barn og unges bruk av medier.

Med å etablere dette som en felles blogg der bidragene publiseres, får vi forhåpentligvis også et talerør der studentene kan møte et publikum med sine tekster. Vi håper eksterne lesere vil finne tekster her som både kan engasjere og opplyse, og kanskje inspirerer til å legge igjen en kommentar.

Lykke til!